Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
AxisVM
Analizy i wymiarowanie konstrukcji

Aktualizacja R3 dla AxisVM13

AxisVM 13 otrzymało kolejne wydanie oznaczone numerem R3, a wraz z nim nowy moduł do Revita oraz nową opcję do zbrojenia rzeczywistego belek i żeber. Zapoznaj się z całą listą zmian wprowadzonych w tej wersji.

AxisVM 13 otrzymało kolejną znaczącą aktualizację, oznaczoną numerem R3. Wśród najważniejszych zmian wyróżnić warto nowy moduł interfejsu dla Revita oraz uwzględnienie w analizie nieliniowej zbrojenia rzeczywistego dla żeber. Analiza ta daje nam teraz jeszcze dokładniejsze wyniki, a co ważne pozwala nadal wymiarować żebra jako elementy prętowe (z uwzględnieniem ścinania).

Aktualizacja R3 jest darmowa dla wszystkich użytkowników wersji AxisVM 13, a także dostępna dla zarejestrowanych wersji studenckich i próbnych.


Zapoznaj się poniżej z listą zmian wprowadzonych w tej wersji.

 • Nowy moduł (REV) - interfejs do Revita
  Umożliwia import modelu statycznego z programu Autodesk Revit 2015 (lub wyższego) do AxisVM. Po instalacji specjalnego pluginu w Revit, model może zostać z niego przesłany za pomocą pliku (*.rae) na inne stanowisko z AxisVM lub poprzez bezpośredni interfejs COM (Revit i AxisVM na tym samym komputerze).
  06 moduł REVIT


 • Opcja zachowania ostatniego widoku podczas operacji Cofania
  06 opcja cofnij

 • Nowa opcje dla panelu obciążeniowego
  Obciążenie z panelu może być rozłożone na elementy liniowe i obszary z aktywnego fragmentu. Panele mogą być także rozłożone na wybranych obszarach.
  06 panel loads

 • Ulepszenie obciążeń sejsmicznych
  Dla spektrum po różnych kierunkach X oraz Y można teraz określać różne współczynniki qdC oraz qdY.

 • Analiza nieliniowa ze zbrojeniem rzeczywistym w żebrach
  Rozszerzono możliwość analizy nieliniowej o uwzględnienie w modelu globalnym zbrojenia rzeczywistego dla elementów liniowych (żeber). Daje to możliwość uzyskania zgodnych wyników dla przemieszczenia w stanie zarysowanym płyty jak i wymiarowanego żebra z nim współpracującego.
  06 beam act reinf ic
 • Analiza sejsmiczna typu Pushover ze zbrojeniem rzeczywistym dla elementów liniowych i powierzchniowych

 • Rozbudowano możliwości generatora obciążeń od wiatru
  Obciążenia od wiatru mogą być teraz automatycznie generowane na wystających elementach dachu (takich jak okapy) zgodnie z PN-EN 1991-4, pkt. 7.2.1.

 • Wirtualne pręty i pasma
  Pręty i pasma wirtualne służą do prezentacji wyników z elementów powierzchniowych. Pozwalają one szybko przekonwertować wyniki sił wewnętrznych z przypisanych elementów powierzchniowych i przedstawić je jak wyniki elementów prętowych.
  06 pret wirt

 • Szybkie przypisywania zbrojenia rzeczywistego belek/słupów
  Do elementów jednokierunkowo oraz dwukierunkowo zginanych powstały osobne polecenia do szybkiego dodawania zbrojenia rzeczywistego, które nie wymagają wcześniejszego wejścia w wymiarowanie tych elementów.
  06 beam act reinf

 • Wyświetlenia przypisanego zbrojenia na modelu globalnym
  06 act reinf line elem
 • Weryfikowanie zbrojenia rzeczywistego w belkach
  Edycja ilości zbrojenia w oknie dialogowym wymiarowania belki żelbetowej, daje możliwość natychmiastowego śledzenia zmian w wynikach wymiarowania. Projektant zyskuje natychmiastowy podgląd na wpływ zadanego zbrojenia na wszystkie warunki wymiarujące (SGN i SGU) na całej długości elementu.
  06 beam act reinf ver
 • Wyświetlanie nazwy przekroju obok jego indeksu w Przeglądarce tabel
  06 nazwa przekroju
 • Oznaczenie materiałów użytych na modelu w Przeglądarce tabel
  06 used material