Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
AxisVM
Analizy i wymiarowanie konstrukcji

Artykuł "Wybrane aspekty modelowania prętowych konstrukcji stalowych"

Konstrukcję stalową można analizować na wiele sposóbów. Często jest to analiza liniowa, która nie sprawia konstruktorom większych problemów. Gdy jednak w grę zaczynają wchodzić analizy wyższego rzędu, pewne sprawy się komplikują.
W poniższym artykule usystematyzowane są rodzaje analiz opisane w EC3 oraz w przejrzysty sposób podano warunki ich stosowania. Przykład z artykułu obliczony został w AxisVM13.

Skan artykułu w dziale Pobierz