Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
AxisVM
Analizy i wymiarowanie konstrukcji

Aktualizacja R2 dla AxisVM X4

Niewiele czasu minęło od premiery AxisVM X4 w Polsce, a już w ręcę użytkowników oddajemy kolejne jego wydanie. Wydanie R2 wnosi kilka znaczących ulepszeń i nowych funkcji. Zgodnie z polityką licencyjną, aktualizacja ta odbywa się w ramach wersji głównej i jest bezpłatna dla użytkowników AxisVM X4.

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych zmian R2 od wersji AxisVM X4 R1.

 

 

Ogólne

Powtórz ostatnie polecenie
Na życzenie wielu użytkowników dodano komendę "Powtórz ostatnie polecenie", które na pewno poprawia sprawność i wygodę obsługi programu. Domyślnym skrótem klawiaturowym, podobnie jak w środowisku CAD, jest [SPACJA], .

09 X4 repeat last

 

Etykiety ze współrzędnymi węzłów
Nowa opcja pozwalająca wyświetlić na modelu etykiety ze współrzędnymi węzłów.

09 X4 wsp wezlowe2

 

Nowe polecenia do usuwania siatki z elementów liniowych i powierzchniowych
Polecenia do usuwania siatki są teraz bardziej widoczne i wygodniejsze w codziennym zastosowaniu.

09 X4 usun siatki

 

Wyświetlanie siatki z punktami środkowymi 
Punkty środkowe elementów skończonych siatki moga być teraz domyślnie wyświetlane razem z siatką, a nie jako odrębna opcja.

09 X4 pkt srodkowe

 

Wyczyść z niepotrzebnych linii i węzłów
Na zakładce Geometria pojawiło się nowe polecenie, pozwalające szybko usunąć z modelu zbędne linie i węzły.

09 X4 wyczysc linie

 

Import belek o zmiennym przekroju z REVIT
Wraz z wersją X4 pojawiła się możliwość importu ścian i płyt o zmiennej grubości. Z wersją X4 R2 dodane zostały elementy prętowe o zmiennym przekroju.

07 X4 REVIT import

  

Pomoc kontekstowa
Pomoc kontekstowa jest ponownie dostępna w AxisVM. Wciśnięcie klawisza F1 otwiera podręcznik na odpowiednim rozdziale.

 

Elementy

Ustawienie wyrównania ściany przy rysowaniu bezpośrednim
Dla wygodniejszego i szybszego wstawiania ścian w trybie bezpośrednim, dodana została opcja ustawienia odsunięcia ściany względem linii tworzącej.

09 X4 sciana bezposr

 

Definicja własnej macierzy sztywności dla obszarów
Funkcja pozwalająca zdefiniować niestandardową macierz sztywności obszaru przyda się na pewno użytkownikom zaawansowanym oraz korzystającym z AxisVM na uczelniach.

09 X4 niestand macierz sztywnosci

 

Obciążenia

Pomoc przy ustalaniu normowych wartości współczynników częściowych
Ikonka książki obok wartości współczynników pozwala łatwo wybrać zestaw współczynników, zgodny z projektowaną sytuacją obliczeniową czy kategorią obciążenia.

09 X4 pomoc wsp czesciowe

 

Analiza

Zaawansowany model materiału beton / mur (konfiguracja PNL)
Nowa wersja znacznie rozszerza możliwości konfiguracji PNL. Dla materiału typu Beton lub Mur można przyjąć teraz materiał oparty na kryterium uplastycznienia wg Bresler-Pister (zmodyfikowane kryterium Drucker-Prager).

09 X4 nieliniowy model materialu PNL

 

Skurcz i pełzanie betonu w analizie nieliniowej
Zaawansowane opcje do analiz żelbetu, pozwalają teraz bezpośrednio uwzględnić skurcz i pełzanie betonu i otrzymać wyniki ugięcia całkowitego w_tot.

09 X4 skurcz pelzanie

 

Wymiarowanie i wyniki

Własne ustawienia parametrów do wymiarowania (stal i żelbet)
W wielu miejscach norma projektwa dopuszcza różne metody wyznaczania wartości pośrednich do wymiarowania. W AxisVM X4 R2 dodano możliwość własnego ustawiania kluczowych parametrów normowych dla wymiarowania stali i żelbetu (np. słupy żelbetowe wg metody nominalnej krzywizny lub sztywności).

09 X4 parametry normowe

  

Nowe komponenty wyników dla żelbetu
Rozszerzony zakres komponentów wyników pozwala teraz zobaczyć dodatkowe wartości obliczeń na ścinanie dla żelbetowych elementów powierzchniowych.

09 X4 ved zelbet

  

Odfiltrowywanie słupów żelbetowych
Przełącznik nad tabelą z wynikami wymiarowania dla słupów żelbetowych pozwala teraz wyświetlić w tabeli tylko te słupy, które nie spełniają warunków wymiarowania. 

09 X4 slupy zelb niewystarczajace

 

Ugięcia względne dla płyt
W celu szybszej oceny warunków SGU wprowadzono możliwość pomiaru ugięcia względnego dla elementów powierzchniowych.

09 X4 ugiecie wzgledne plyty

 

Automatyczna weryfikacja ugięć i przemieszczeń elementu drewnianego
Obok warunków dla SGN dodano zakładkę dla automatycznej weryfikacji SGU w zakresie ugięć.

09 X4 SGU drewno

 

Wyniki węzłowe dla obciążenia ruchomego jako wykres
Dodano możliwość przedstawienia wyników w wybranych węzłach dla obciążenia ruchomego jako wykres. 

09 X4 obc ruchome

 

Raporty i tabele

Dodano możliwość edycji nazwy tabeli
Przy generowaniu raportu istnieje możliwość zdefiniowania własnej nazwy tabeli. Warto jednak pamiętać, że przy zmianie języka raportu, wyedytowane tytuły nie zostaną automatycznie przetłumaczone jak ma to miejsce przy standardowych tytułach.

09 X4 tytul tabel

 

Ulepszone zestawienie materiału
Zestawienie materiału uwzględnia teraz ciężar stóp i ław fundamentowych, które zostały przypisane do podpór i zwymiarowane na modelu. 

09 X4 zestawienie materiału

 

Wyniki tabelaryczne dla ugięcia względnego płyt
Tabele wyników zawierają nowy komponent - przemieszczenie względne.

09 X4 ugiecie wzgledne plyty2

 

Jak zaktualizować do X4 R2?

Nowa wersja jest już dostępna w naszym dziale Pobierz. Jeżeli obecnie używasz wersji X4 (komercyjnej, próbnej lub edukacyjnej), a program nie zaktualizował się jeszcze samodzielnie, możesz wymusić aktualizację ręcznie poprzez kliknięcie z menu głównego Pomoc -> Aktualizacja AxisVM przez internet