Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
AxisVM
Analizy i wymiarowanie konstrukcji

AxisVM

Na początku kwietnia 2014 została wydana ważna aktualizacja pośrednia AxisVM 12.

AxisVM 12 to bez wątpienia bardzo ważna wersja w historii tego programu. Wnosi bardzo wiele ciekawych funkcji i ulepszeń, dzięki czemu AxisVM jest obecnie jednym z najciekawszych programów obliczeniowych dla projektantów konstrukcji.