Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
AxisVM
Analizy i wymiarowanie konstrukcji

AxisVM

Steel Connections, czyli aplikacja do wymiarowania połączeń stalowych współpracująca z AxisVM.

Steel Connections służy do wymiarowania i weryfikacji nośności węzłów konstrukcji stalowych w oparciu o normę Eurokod 3 (EN 1993-1-8) z polskim załącznikiem krajowym. Aplikacja uruchamiana jest z poziomu programu AxisVM w konfiguracji Professional lub Mała Firma.

Na początku kwietnia 2014 została wydana ważna aktualizacja pośrednia AxisVM 12.

AxisVM 12 to bez wątpienia bardzo ważna wersja w historii tego programu. Wnosi bardzo wiele ciekawych funkcji i ulepszeń, dzięki czemu AxisVM jest obecnie jednym z najciekawszych programów obliczeniowych dla projektantów konstrukcji.