Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
Virtual Steel
Dokumentacja rysunkowa konstrukcji stalowych

Virtual Steel 8 już dostępny!

Z radością informujemy, że zakończyliśmy proces tłumaczenia i dostosowywania nowego wydania Virtual Steel oznaczonego numerem 8. Poniżej przedstawiamy listę nowości dostępnych w tej wersji.

  • Tabela połączeń

   Lepsza kontrola nad zastosowanymi w modelu połączeniami dzięki tabeli połączeń. Wyświetla ona podstawowe elementy każdego obecnego połączenia: numer i profil elementu głównego oraz dołączonego, opiś śrub. Kliknięcie w tabeli na wybrane połączenie umożliwi jego skopiowanie, usunięcie lub podświetlenie na modelu z połączonymi profilami.

   201609 VS8 conn tab


  • Pozycjonowanie na podstawie elementu przewodniego

   Wszystkie elementy dodatkowe dołączone do elementu głównego mogą zostać teraz ponumerowane jako podpozycja (np.: 7.1; 7.2; 7.3 itd.)

   201609 VS8 pozycjonowanie


  • Zestawienie materiału na rysunku dla grupy elementów (2D-Rzut ogólny)

   Wstawiona tabela automatycznie dostosowuje się do wybranej skali rysunku.

   201609 VS8 zest grupa


  • Ulepszona lista grup

   W przypadku, gdy wskazany na modelu element należy do więcej niż jednej grupy, każda z nich zostanie podświetlona na liście grup. W wersji 8 programu istnieje także możliwość swobodnego sortowania grup na ich liście. Wielkość okna z grupami dostosowuje się do jego zawartości.

   201609 VS8 grupy


  • Kopiowanie elementów dodatkowych

   Wprowadzono możliwość kopiowania elementów dodatkowych nie tylko w obrębie elementu głównego, ale także pomiędzy różnymi elementami głównymi.


  • Łatwa zmiana numeru pozycji

   Numer pozycji może zostać teraz zmodyfikowany bezpośrednio w zakładce edycji profilu i we właściwościach elementu dodatkowego.

   201609 VS8 zmiana nr


  • Baza profili zimnogiętych

   Oprócz zmiany bazy profili zimnogiętych na profile charakterystyczne i dostępne w naszym kraju, pojawiła się też możliwość ich parametrycznego definiowania.

   201609 VS8 profile zg


  • Stopnie WEMA

   Stopnie kratowe WEMA od teraz dostępne w bazie.

   201609 VS8 wema


  • Automatyczne dopasowywanie elementów dołączonych po edycji ich położenia

   Jeżeli w wyniku przesunięcia elementu z wygenerowanym już połączeniem okaże się, że konieczna jest jego modyfikacja np. podcięcie, to zostanie ona automatycznie zastosowana.


  • Przegląd nowych połączeń

   Wraz z pojawieniem się nowej wersji, biblioteka połączeń została wzbogacona o kolejne makra:

201609 Bl. doczołowa do betonu
Bl. doczołowa do betonu
201609 Bl. doczołowa do blachy
Bl. doczołowa do blachy
201609 Bl. doczołowa do środnika belki
Bl. doczołowa do środnika belki

 

201609 Bl. doczołowa do środnika słupa
Bl. doczołowa do środnika słupa
201609 Blacha przykładki
Kątownik przez przykładkę do środnika
201609 Podwójne docięcie do pasów
Podwójne docięcie elementu

 

201609 Poł. mijankowe RP półka słupa
RP mijankowo do półki słupa
201609 Poł. mijankowe RP półki słupa
RP mijankowo do półek słupa
201609 Poł. na przykładkę
Belka do słupa na przykładkę

 

201609 Słupek szczytowy
Słupek szczytowy do rygla na przykładkę
201609 Słupek szczytowy z przykładką
Słupek szczytowy do rygla na przykładkę
201609 Tężnik rurowy z teownikiem do przykładki
Tężnik z teownikiem do przykładki
 

Pobierz demo Virtual Steel