Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
Virtual Steel
Dokumentacja rysunkowa konstrukcji stalowych

Virtual Steel 10 - nowa wersja na polskim rynku

Wersja 10 programu Virtual Steel pozwoli na jeszcze sprawniejsze modelowanie konstrukcji stalowych i ich dalszą płynną obróbkę. Poniżej przedstawiamy dokładną listę zmian i ulepszeń, które pojawiły się w tej aktualizacji:

 

    • Nowe elementy dodatkowe

     a) Okrągłe blachy doczołowe

     Na rurach okrągłych można teraz umieszczać blachy okrągłe, które podlegają edycji jak standardowe blachy doczołowe. Blachy te mogą mieć dowolną średnicę zewnętrzną oraz dowolną średnicę wycięcia wewnętrznego.


     4

     b) Otworowanie okrągłych blach doczołowych po obwodzie

     Do blach okrągłych można dodać otworowanie po obwodzie, co pokazano również na powyższej grafice. Liczba śrub jest dowolna.

     c) Przykładka blachy doczołowej i jej otworowanie

     To nowy element dodatkowy, który pozwala np. połączyć słupki wiatrowe w ramie szczytowej hali. Do blachy tej również można dodać dowolne otworowanie.

     5

 

    • Szczegółowa obróbka kątowników

     Kątowniki można teraz skracać i docinać na końcach z poziomu rysunku warsztatowego. Każde ramię może zostać niezależnie docięte.

     7

 

    • Ulepszona funkcja rozciągania elementów

     Dla poszczególnych obiektów funkcja „Rozciągnij” została rozbudowana. Od teraz nie ma konieczności zaznaczania oknem konkretnego węzła, który ma ulec rozciągnięciu. Wystarczy zaznaczyć profil lub grupę profili i ustalić wartość rozciągnięcia. Oczywiście poprzednia funkcjonalność polegająca na zaznaczeniu konkretnego węzła również nadal działa. Dodatkowo, jeżeli profil zaznaczony przez użytkownika jest połączony za pomocą makra z innym profilem, profil dołączony wraz z połączeniem także zostaną rozciągnięte lub przesunięte. Makro automatycznie dostosuje się do aktualnego położenia po edycji.

    • Edycja fundamentów

     Do tej pory, jeżeli użytkownik chciał zmienić wymiar fundamentu, musiał go usunąć i ponownie dodać. Teraz w oknie dialogowym służącym do wstawiania fundamentów można je także edytować po wstawieniu. Podobnie jak w przypadku edycji parametrów profili, można jednocześnie zmieniać właściwości kilku fundamentów naraz.

    • Edycja własnych profili

     Od wersji 10, oprócz wstawiania profili własnych, można je także edytować oraz usuwać. Ponadto w tym samym oknie dialogowym można przełączać się między wszystkimi profilami użytkownika danego typu, aby je edytować.

     8

 

    • Ulepszone wymiarowanie na zakładkach 3D oraz 2D-Rzut Ogólny

     Funkcjonalność wymiarowania w widoku 3D była jak dotąd dostępna tylko dla wymiarów pomiędzy liniami tworzącymi elementów. Od wersji 10 użytkownik może wstawiać wymiary pomiędzy dowolnymi punktami, np. pomiędzy krawędziami elementów. 

     9     10

 

   • Nowe połączenia barierek przemysłowych

    Wprowadzono połączenie słupków barierek z kątowników do belki policzkowej za pomocą śrub oraz połączenie profili rurowych do środnika belki policzkowej za pomocą przykładki blachy doczołowej.

    11

    12

   • Specjalne grupy profili

    Aby móc łatwiej realizować zamówienia na profile, wprowadzono możliwość zdefiniowania grupy specjalnej. Dzięki temu można stworzyć grupę, w której wyświetlane będą jedynie profile główne, bez żadnych elementów dodatkowych czy śrub. Następnie można wyświetlić tę grupę na zestawieniu materiału. Upraszcza to znacznie proces zamawiania profili stalowych.

   • Przenumerowanie pozycji

    Funkcja „Znajdź identyczne” pozwala na pogrupowanie elementów o takich samych parametrach w zestawieniu materiału. Dzięki nowej funkcji przenumerowania pozycji możemy ponownie rozbić wybrane pogrupowane elementy, aby dokonać ich indywidualnego sprawdzenia. Rozbite elementy otrzymają kolejne wolne numery w zestawieniu.

    Dzięki przenumerowaniu według najwyższej pozycji można także bardzo szybko dopasować numery pozycji kilku elementów do numeru wybranego elementu. Dzięki temu edycja zestawienia materiału staje się jeszcze łatwiejsza.

    13

 

   • Ustalenie dowolnej tolerancji luzów otworowania

    Za pomocą tej nowej funkcji użytkownik może ustawić domyślną i maksymalną średnicę stosowanych w projekcie luzów otworowania. Za pomocą tolerancji domyślnej można zdefiniować wartość luzu otworów, która będzie zawsze automatycznie tworzona dla każdego makra wstawianego z biblioteki połączeń. Pole odpowiadające za tolerancję maksymalną pozwala na ustawienie wartości luzu otworów, której nie będzie można przekroczyć przy ręcznej zmianie luzu w oknach dialogowych na rysunkach warsztatowych.

    14

 

   • Rysunki 2D w skali 1:1

    Do tej pory w programie Virtual Steel należało wybrać konkretną skalę eksportowanych rysunków 2D. Od wersji 10 jest natomiast możliwy eksport w skali 1:1. Jest to interesująca opcja dla użytkowników programów CAD-owskich, którzy wolą konstruować w skali 1:1, a następnie zewnętrznie dostosowywać rozmiary arkuszy do żądanej skali wyjściowej. Aby eksport w skali 1:1 mógł zostać przeprowadzony płynnie, Virtual Steel dodatkowo skaluje teksty etykiet i wymiarów.

    15

 

  • Bezpośredni eksport do DXF

   Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, Virtual Steel przestanie pytać użytkownika, gdzie zapisać eksportowany plik DXF danego rysunku 2D. Automatycznie będzie on przechowywał te rysunki w swoich plikach tymczasowych, dzięki czemu możliwe będzie zaimportowanie rysunków za pomocą odpowiedniej komendy bezpośrednio w CAD-zie.

    16

  • Nowy moduł - pełne wypełnienie barierek

   Do barierek przemysłowych opracowano nowy moduł tworzący elementy wypełniające. W ten sposób można szybko i łatwo tworzyć wypełnienia, które uzupełnią widok naszego modelu. Tworzone w ten sposób elementy wypełniające są prostymi bryłami 3D, które są pomijane przy zestawieniu materiału. 

   17

  • Ulepszenie modułu "Schody przemysłowe" - podstawa schodów

   Dzięki nowej opcji użytkownik może łatwo dodać podstawę schodów prostopadłą do płaszczyzny poziomej. Podstawa ta jest automatycznie połączona i docięta do belki policzkowej niezależnie od wybranego profilu belki. Dzięki tej funkcji można w prosty sposób połączyć np.: pierwszy bieg schodowy w konstrukcji z fundamentem.

   18

  • Ulepszenie modułu "Stężenia wiatrowe" - zwiększona liczba pól

   W dużych halach wymagane są zazwyczaj więcej niż trzy pola stężeń wiatrowych (pole definiujemy jako obszar, jaki zajmują dwa przecinające się stężenia). Liczba pól w wersji 10 została zwiększona do sześciu.

   19

  • Ulepszenie modułu "Barierki przemysłowe" - odsunięcie i rodzaj połączenia

   Odsunięcie boczne barierek względem belki głównej mogą zostać zdefiniowane przez użytkownika. Do tej pory moduł pozwalał na połączenie słupków barierek z belką za pomocą blachy doczołowej. Jeżeli natomiast odsunięcie zostanie zdefiniowane jako większe niż połowa szerokości belki, program automatycznie zmieni typ połączenia i zastosuje połączenie barierek ze środnikiem belki za pomocą przykładki.

   Dodatkowo połączenie słupków z belką może teraz zostać zdefiniowane jako spawane lub śrubowe.

   20

   21

 

Pobierz demo Virtual Steel