Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
Virtual Steel
Dokumentacja rysunkowa konstrukcji stalowych

Virtual Steel - opis programu

Opis ogólny

Virtual Steel to program do obiektowego modelowania 3D konstrukcji stalowych. Producentem oprogramowania jest niemiecka firma ITS-AFischer GbR. Głównym dystrybutorem na terenie Polski oraz podmiotem odpowiedzialnym za lokalizację programu oraz szkolenia z jego zakresu i wsparcie techniczne jest firma GammaCAD.

Virtual Steel posiada własne, niezależne środowisko graficzne. Użytkownik operuje na obiektach 3D typu belka i słup. Pozwala to znacznie przyspieszyć proces modelowania i generowania dokumentacji warsztatowej. Przyjazna polityka oparta na licencjach bezterminowych oraz brak subskrypcji sprawiają, że Virtual Steel jest bezkonkurencyjny w swojej kategorii cenowej.

 

Modelowanie

Virtual Steel w przeciwieństwie do najprostszych programów typu CAD, które bazują na operowaniu na pojedynczych liniach, posługuje się obiektami 3D. Po ich umieszczeniu w modelu 3D od razu można przejść do ich rysunku warsztatowego lub rysunku widoku konstrukcji, które to generowane są automatycznie. Wybrane elementy na modelu można włączać/wyłączać w widoku lub nawet ustawiać ich przezroczystość. Znacznie ułatwia to orientację w modelu i kontrolowanie np. złożonych węzłów.

VS modelowanie2

Duża liczba gotowych makr połączeń skutecznie przyspiesza etap detalizowania. Proces ten jeszcze bardziej usprawnia kopiowanie już gotowych połączeń.

Typowe elementy konstrukcji zostały zautomatyzowane dzięki dostępnym modułom dodatkowym. Te tzw. autogeneratory pozwolą za pomocą kilku kliknięć osiągnąć złożone operacje, jak np. generowanie biegów schodów przemysłowych czy ich barierek. Moduły dodatkowe przyspieszą także proces wstawiania tężników i stężeń wiotkich.

 

Rysunki warsztatowe

Rysunki warsztatowe generowane są automatycznie dla wskazanego w modelu 3D elementu. Po przejściu na zakładkę Rysunek warsztatowy program rozrysowywuje ten element wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi (np. żebrami i otworowaniem), zwymiaruje go, a także stworzy dla niego tabelę zestawieniową.

VS warszt1

Z poziomu rysunku warsztatowego definiuje się także elementy dodatkowe (żebra, otworowania), które automatycznie pojawią się na ogólnym modelu 3D.

Wybrane elementy eksportuje się do formatu DXF, aby dokonać ich ostatecznej obróbki (układ na formatce, tabelka rysunkowa itd.)

 

Widoki i rzuty

Bezsprzeczną zaletą tworzenia modelu konstrukcji w 3D jest możliwość automatycznego wygenerowania jej dowolnego widoku. Także w Virtual Steel dla całej konstrukcji lub wybranych elementów można szybko uzyskać odpowiednie widoki i rzuty. Wybór skali rysunku z menu spowoduje odpowiednie przeskalowanie wszystkich jego elementów tekstowych.

VS widok1 th

 

Zestawienie materiału

Zestawienie materiału tworzone jest na bieżąco i odpowiada zakresowi elementów wprowadzonych i wyświetlanych na modelu 3D. Takie podejście pozwala elastycznie sterować zakresem zestawianych elementów. Dostępne są polecenia do automatycznego pozycjonowania całej konstrukcji jak i wyszukiwania duplikatów. Wybranym obiektom modelu można zadać typ Inwentaryzacja. W takim przypadku, gdy dołączamy się do istniejącej już konstrukcji, jej elementy posiadające status Zinwentaryzowane będą pomijane przy pozycjonowaniu.

Globalne zestawienie materiału może zostać za pomocą jednego przycisku wyeksporotowane i osadzone w szablonie w arkuszu kalkulacyjnym.

VS zestaw
 

Teraz pobierz wersję demo