STRAKON – opis programu

STRAKON to oprogramowanie stworzone do kompleksowego modelowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Głównym obszarem jego wykorzystania jest zamodelowanie i wygenerowania rysunków zbrojenia, zarówno konstrukcji monolitycznych jak i prefabrykowanych. Dzięki bardzo dynamicznemu rozwojowi sprawdzi się on z powodzeniem również do ogólnego modelowania 3D konstrukcji budowlanych i inżynierskich w ramach BIM. Program STRAKON to produkt renomowanej niemieckiej firmy DiCAD Systeme GmbH. W Polsce głównym dystrybutorem, zajmującym się również lokalizacją programu, organizacją szkoleń i świadczeniem wsparcia technicznego, jest firma GammaCAD.

Zbrojenie na modelu 3D

STRAKON daje Ci możliwość swobodnego działania na modelu 3D i wygodnej kreacji zbrojenia w tym środowisku. Dzięki temu dane zbrojenie w elemencie konstrukcji wstawiasz tylko raz, a potem jednym poleceniem tworzysz widoki i przekroje elementu na arkuszu, bez ponownego wstawiania zbrojenia w każdy z nich.
Zaawansowane algorytmy w programie znacznie ułatwiają i przyspieszają proces modelowania zbrojenia. Automatyczna adaptacja zbrojenia i powiązanie go z geometrią elementu, owocuje znacznym wzrostem wydajności przy późniejszym wprowadzaniu zmian na modelu. Warto podkreślić, że podczas wstawiania zbrojenia, jest ono automatycznie umieszczane z uwzględnieniem istniejących już prętów, a przed ewentualnymi kolizjami prętów pomaga dedykowana opcja do ich wyszukiwania.

 

Automatyczna aktualizacja arkuszy

Model 3D jest w pełni zintegrowany z arkuszami, czyli dokumentacją 2D. Oznacza to, że każda zmiana konstrukcji jest natychmiastowo aktualizowana na rysunkach. STRAKON umożliwia automatyczne tworzenie przekrojów, rzutów oraz widoków. Opisy elementów, zestawienia materiałów oraz akcesoriów tworzone są na podstawie danych zawartych w modelu trójwymiarowym.
Oprogramowanie automatycznie generuje czytelne i przejrzyste rysunki na podstawie modelu 3D, wraz ze wszystkimi opisami zbrojenia i zestawieniami prętów, które można później w łatwy sposób dostosować do własnych preferencji.

BIM

STRAKON oferuje pełną integrację z technologią BIM, umożliwiającą trójwymiarowe modelowanie informacji o budynku. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywnie zarządzać danymi projektowymi i komunikować się ze wszystkimi uczestnikami projektu umożliwiając płynny przepływ danych. Oprogramowanie daje możliwość automatycznego wykrywania kolizji oraz porównywania kolejno modyfikowanych modeli IFC, co znacznie ułatwia weryfikację dokumentacji i eliminuje problemy w trakcie całego procesu projektowania. Firma DICAD, będąca członkiem BuildingSMART, aktywnie angażuje się w transformację metod planowania w procesach 3D/BIM.
Dodatkowo, Strakon ułatwia stopniowe wdrażanie technologii BIM, umożliwiając płynne przejście pomiędzy rysunkami 2D, a 3D.

Wieloosobowa praca na modelu

Dzięki wydajnemu silnikowi 3D możliwe jest tworzenie złożonych obiektów, nad którymi jednocześnie może pracować wiele osób. Jest to możliwe dzięki podziale modelu na poszczególne modele częściowe, którymi możemy zarządzać, zmieniać ich sposób wyświetlania, oraz przydzielać lub blokować dostęp do edycji. Dzięki temu każdy ma możliwość wglądu do zmian w modelu i szybkiego wykrycia kolizji w momencie ich powstania, co znacznie pozwala zminimalizować koszty ewentualnych poprawek. Wspólna praca nad projektem z dowolnej lokalizacji, obojętnie czy pracujemy z biura, z domu czy jesteśmy na budowie, staje się niezwykle wygodna i pozwala na zachowanie płynnego przepływu informacji.

Sam stworzysz swoje typowe detale

Jedną z kluczowych funkcji STRAKON jest możliwość zapisywania do biblioteki własnych schematów zbrojenia. W prosty sposób sam stworzysz typowe detale zbrojenia jak np. dozbrojenia otworów, zbrojenie narożników ścian, zbrojenie wsporników. Nie musisz znać się na programowaniu, wystarczy raz narysować interesujący nas detal i zapisać go w bibliotece. Następnie taki schemat zbrojeniowy możesz bez problemu wykorzystywać w następnych projektach, a zbrojenie samo dostosuje się do nowej geometrii.

Ale to nie wszystko. W programie masz możliwość stworzenia nie tylko samych schematów zbrojeniowych, ale również całych komponentów składających się ze zbrojenia, akcesoriów 3D i innych obiektów. Złożone, identyczne lub podobne obiekty mogą być zapisane jako element typu Flex, a następnie wykorzystywane w projekcie wiele razy. Modyfikacja jednego elementu Flex spowoduje aktualizację wszystkich pozostałych. Dzięki temu nie tracimy czasu na poprawki we wszystkich identycznych elementach.

Prefabrykaty i półfabrykaty

STAKON oferuje zaawansowane narzędzia do modelowania konstrukcji prefabrykowanych oraz całego procesu technologicznego na wytwórni prefabrykatów. Dzięki ogromnemu doświadczeniu z rynku niemieckiego, inżynierowie z użyciem STRAKON mogą szybko i efektywnie tworzyć trójwymiarowe modele, uwzględniające specyfikę prefabrykacji na każdym etapie jej tworzenia, łącznie z planowanie składowania i transportu. Dostępna jest gotowa biblioteka akcesoriów 3D do prefabrykacji, takich firm jak Halfen; PEC; Pfeifer; Philipp; Schöck; Simpson.

Oprogramowanie oferuje:
• zautomatyzowane modelowanie ścian i stropów filigranowych, ścian i płyt pełnych, ścian warstwowych itd.
• automatyzacja produkcji szalunków, dzięki bezpośredniej transmisji danych do zakładów produkcyjnych wspieranych przez CNC
• automatyczne rozmieszczenie kratowniczek, zbrojenia oraz akcesoriów
• transfer danych produkcyjnych (Unitechnik, PXML, BVBS)
• komponenty 2D i 3D oraz internetowe katalogi akcesoriów
• automatyczna lokalizacja akcesoriów (Philipp, Pfeifer, Schöck, Halfen)
• automatyczne wykazy akcesoriów
• interfejsy 2D i BIM do systemów ERP i PPS takich jak Betsy, Gesys, Priamos, Softbauware, Dr. Strauch, I-TWO

Projektowanie mostów i tuneli

Strakon umożliwia parametryczne modelowanie mostów oraz tuneli, obejmując indywidualne automatyczne projektowanie konstrukcji mostowych. Funkcje obejmują zmiany pochylenia, zmiany przekroju. Program umożliwia odczyt numerycznych modeli terenu w formacie RIB, OKSTRA, LandXML, jak również dane o gradientach, D40, D21 i współrzędnych geograficznych.
Oprogramowanie na podstawie modelu mostu 3D automatycznie tworzy przekroje w jego najistotniejszych częściach.

Regularne aktualizacje i rozwój

Dbamy o użytkowników STRAKON, dostarczając regularnie aktualizacje, nowe funkcje i usprawnienia. Strakon rozwija się, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom branży budowlanej.

 

Pobierz i przetestuj wersję próbną

Już teraz możesz pobrać i przetestować pełną konfigurację STRAKON premium. Przekonaj się jak bardzo możesz usprawnić pracę swojego biura i w pełni wykorzystać modelowanie 3D oraz BIM.
Do wersji próbnej gwarantujemy wsparcie techniczne i pomoc.