Modelowanie i obciążenia

Różne typy elementów, różne materiały

Przykładowy model składający się z elementów prętowych i powierzchniowych oraz różnych materiałów

Dowolność tworzenia modeli

Elementy prętowe i powierzchniowe, różne typy materiałów i wszystko to na jednym modelu. Wygodna i kompleksowa analiza układu konstrukcyjnego w jednym programie.

Elementy powierzchniowe
tarcze
płyty
powłoki

Elementy prętowe
pręty kratowe (przenoszące tylko siły osiowe)
pręty
żebra (elementy dedykowane do współpracy z płytami)

Po wykonaniu analizy statycznej/dynamicznej/sejsmicznej możesz przejść do wymiarowania (np. sprawdzenia warunków nośności) poszczególnych elementów konstrukcji (żelbet, stal, drewno, fundamenty, mur). Przeprowadzone wymiarowanie będzie zapisane w jednym, globalnym pliku z wynikami.

Pasek zakładek głównych

Pasek zakładek w oknie głównym, który wyznacza kolejne kroki pracy

Graficzny interfejs 3D

Intuicyjny układ interfejsu zorganizowany w zakładkach pozwala na bardzo szybkie wdrożenie i wygodną pracę. Zakładki odzwierciedlają kolejne etapy projektowania, czyli m.in. tworzenie geometrii modelu, przykładanie obciążeń, analizy i wymiarowanie. Każdy kto zna podstawy Metody Elementów Skończonych doskonale odnajdzie się w środowisku AxisVM.

Różne widoki w jednym oknie głównym

Okno główne podzielone na mniejsze widoki, w celu prezentacji różnych fragmentów konstrukcji i wyników

Silnik graficzny jest na tyle wydajny, że pozwala na wygodną pracę z dużymi modelami. Dodatkowe usprawnienie to także szereg funkcji ułatwiających operowanie na takim modelu: wyświetlanie dowolnych fragmentów konstrukcji, płaszczyzn roboczych, kondygnacji itd. Każde okno może zostać podzielone na mniejsze okna, w celu jednoczesnego wyświetlania różnych informacji.

Spolszczony interfejs, podręcznik oraz materiały dodatkowe

Cały interfejs oraz podręcznik do programu dostępne są w języku polskim. Nieustannie dbamy o jakość naszego tłumaczenia, wprowadzamy niezbędne poprawki i tłumaczymy nowo wydawane przewodniki. W przypadku pytań do programu lub dalszego wsparcia technicznego też możesz liczyć na polskojęzyczną pomoc. Wszystkie materiały znajdziesz w dziale Podręczniki i inne.

Zmiana wysokości kratownicy poprzez przeciągnięcie jej pasa dolnego

Zmiana wysokości kratownicy poprzez przeciągnięcie jej pasa dolnego

Szybkie modyfikacje modelu

Jedną z najważniejszych cech dobrego programu do analiz jest bez wątpienia szybka modyfikacja wprowadzonego modelu. Projektowanie to ciągłe uzgadnianie międzybranżowe, którego rezultatem jest często ingerencja we wcześniej przyjęty układ konstrukcyjny.

W AxisVM wszystkie modyfikacje geometrii możesz bezproblemowo i szybko wykonać na modelu graficznym. Zmiana wysokości kondygnacji, kształtu płyty czy przesunięcie otworu w płycie to zaledwie kilka kliknięć myszką. Wiele z tych poleceń dostępnych jest od razu pod kursorem.

Modyfikacje geometrii możesz wykonać tylko na zakładce Geometria, dzięki czemu twój model jest bezpieczny (nie ulegnie przypadkowemu uszkodzeniu), gdy pracujesz nad innym jego etapem.

Eurokody z załącznikami krajowymi PN-EN w AxisVM

Okno do modyfikacji domyślnych parametrów normowych do wymiarowania żelbetu, stali, drewna i muru

Eurokody z załącznikami krajowymi

AxisVM bazuje na Eurokodach z załącznikami krajowymi (PN-EN). Już na etapie dodawania obciążeń zasugerowane zostaną odpowiednie współczynniki, a automatyczny generator kombinacji normowych znacznie ułatwi proces analiz i późniejszego wymiarowania konstrukcji.

Przypadki i grupy obciążeń

Okienko dialogowe, z którego można automatycznie wygenerować wszystkie kombinacje normowe

Kombinatoryka

Na etapie tworzenia przypadków i grup obciążeń, program sugeruje odpowiednie wartości współczynników częściowych w zależności od ich natury, kategorii budowli oraz sytuacji obliczeniowej.
Dla bardziej złożonych sytuacji istnieje możliwość zdefiniowania relacji pomiędzy grupami obciążeniowymi. Utworzenie grup obciążeń i przypisanie do nich poszczególnych przypadków obciążeń pozwala skorzystać od razu z automatycznej kombinatoryki wg aktualnej normy projektowej.

Różne typy obciążeń dostępne w programie

Okno dialogowe do definicji przypadków i grup obciążeń

Różne typy obciążeń

Wiele typów obciążeń pozwala sprostać przeróżnym wyzwaniom projektowym. Obciążenia są niezależne od siatki elementów skończonych i węzłów układu, dzięki temu można je łatwo zadawać w dowolnym miejscu obszaru. Zdefiniowane na modelu obciążenia można kopiować za pomocą Ctrl+C/Ctrl+V. Panele obciążeniowe pozwalają rozłożyć obciążenie na wybrane obszary, pręty lub węzły.

Najczęściej używane z nich to obciążenia:
statyczne
dynamiczne
linia wpływu
imperfekcje globalne automatycznie zadawane na konstrukcji
obciążenie ruchome na pręty i obszary
obciążenie hydrostatyczne
obciążenie pożarem

Generator obciążeń klimatycznych

Definiowanie parametrów dla generatora obciążeń od wiatru

Generator obciążeń klimatycznych

Narzędzie do generowania obciążeń klimatycznych wyznacza i przykłada oddziaływania od wiatru i śniegu na modelu 3D. Zastosowanie tego polecenia niesamowicie skraca czas niezbędny do kompleksowego przygotowania modelu. Konstruktor określa tylko ogólne parametry dla obciążenia jak wysokość obiektu nad poziomem morza, strefę itd., a program na podstawie tych informacji oraz geometrii układu generuje i przykłada odpowiednie przypadki obciążeń.

Elementy specjalne

Okno służące do definicji elementu łączącego

Elementy specjalne

W AxisVM masz do dyspozycji szereg elementów specjalnych, które są przydatne przy modelowaniu.

 • elementy sztywne
 • elementy łączące (przekazują wybrane siły proporcjonalnie do zadanej sztywności z węzła na węzeł lub z krawędzi na krawędź)
 • elementy kontaktowe (odzwierciedlają na modelu np. początkowy odstęp pomiędzy elementami, który następnie w trakcie odkształceń konstrukcji jest niwelowany)
 • element typu sprężyna

Gotowe narzędzia do edycji obszarów

Obszary, czyli zintegrowane elementy powierzchniowe mogą odzwierciedlać jeden cały ustrój powierzchniowy (np. płytę stropową na danej kondygnacji). Obszar jest niezależny od dochodzących do niego innych elementów oraz niezależny od kształtu przyłożonego obciążenia powierzchniowego. Każdy obszar może być zadany ze stałą lub liniowo zmienną grubością.

Automatyczne siatkowanie

Generator siatki powierzchniowej i liniowej przyspiesza jeszcze bardziej modelowanie. Bezproblemowo posiatkujesz miejsca, gdzie do krawędzi dochodzi kilka różnych obszarów. Zastosowanie domyślnej tolerancji na poziomie 1mm niweluje też problemy niespójności siatki.

Generator siatki uwzględnia dochodzące do płyty kontury słupa i dopasowuje elementy skończone tak, aby pokrywały się z kształtem przekroju słupa. Wyniki analizy takiej płyty w strefie przysłupowej zostaną wówczas wyświetlone dokładnie na krawędzi głowicy dochodzącego słupa (wartości szczytowe tzw. peak zostaną automatycznie odcięte).

W celu zmniejszenia zaburzeń siatka podczas tworzenia może zostać dopasowana do kształtu przyłożonych obciążeń powierzchniowych, liniowych i skupionych. Powierzchniowe elementy skończone zastosowane w programie korzystają z kwadratowych funkcji kształtu (elementy sześcio- i ośmiowęzłowe).

Inne:

 • Graficzna edycja modelu w dowolnym widoku (łącznie z perspektywą)
 • Praca w wielu niezależnych oknach z różnymi widokami
 • Tworzenie modelu w kartezjańskim, cylindrycznym lub sferycznym układzie współrzędnych
 • Wprowadzanie symbolu miejsca dziesiętnego liczb zarówno klawiszem „kropka” jak i „przecinek”
 • Dozwolone działania matematyczne podczas wprowadzania współrzędnych
 • Przełączanie się pomiędzy względnym i bezwzględnym układem współrzędnych podczas określania węzłów modelu
 • Widok szkieletowy lub zrenderowany (uwzględniający materiał i kształt 3D profili) dla elementów modelu
 • Zastosowanie silnika OpenGL dla bardziej wydajnej pracy w graficznym środowisku 3D
 • Tworzenie wielu siatek osi konstrukcyjnych (dla różnych płaszczyzn, kondygnacji itd.)
 • Narzędzia geometryczne do łatwego znajdywania prostopadłości, równoległości, dokładnych lokalizacji punktów itd.
 • Linie pomocnicze (tzw. prowadnice), czyli nieskończenie długie linie, których umiejscowienie w charakterystycznych miejscach konstrukcji pozwala łatwiej tworzyć prawidłową i spójną geometrię
 • Dowolne definiowanie płaszczyzn pracy w układach lokalnych i globalnych
 • Polecenie zaznaczania elementów z opcją przywracania ostatniego wskazania, wybierania na podstawie filtru