Budowa modułowa

To najlepsze rozwiązanie, które dopasuje się do Ciebie!

Dodawaj moduły kiedy chcesz
Program skrojony do potrzeb

Wybierz i skonfiguruj program dopasowany do swoich potrzeb. Mądrze zainwestuj swoje pieniądze.

Podążaj za zmianami
Pełna elastyczność

Swoją konfigurację możesz rozbudować w dowolnym momencie:

  • zwiększyć zakres modułu bazowego
  • dodać kolejne moduły rozszerzające (np. obsługa formatu IFC)

Moduły konfiguracji AxisVM

 

MODUŁ BAZOWY - analizy

Analizy pozwalają określić podstawową funkcjonalność programu.

Opis Moduł NL
Liniowa i nieliniowa analiza statyczna i modalna
Globalna praca w stanie zarysowanym dla elementów prętowych i powierzchniowych
Globalna analiza wyboczeniowa dla prętów i powłok
MODUŁ BAZOWY - elementy

Ta część modułu bazowego odpowiedzialna jest za typy elementów skończonych dostępnych w programie.

Opis Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3
Elementy prętowe(pręty kratowe, pręty, żebra)
Elementy powierzchniowe(tarcze, płyty, powłoki)
ZAKRES

Dostępne są 2 warianty dla modułu z elementami prętowymi i powierzchniowymi: wersja bez ograniczeń co do liczby elementów skończonych na modelu (Professional), a także wersja, która pozwala tworzyć mniejsze modele 3D (tzw. Mały Obiekt).

Dla modułami tylko z elementami prętowymi lub tylko z elementami powierzchniowymi dostępne jest wyłącznie zakres Professional.

Symbol Oznaczenie Opis
P Professional Nieograniczona liczba elementów na modelu 2D i 3D
S Mały Obiekt Do 250 prętów; 2000 oczek siatki powierzchniowej oraz 20 000 elementów bryłowych (SOIL) na modelu 2D i 3D
MODUŁY ROZSZERZAJĄCE

Moduły rozszerzające pozwalają przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe dla żelbetu, stali, drewna, muru i fundamentów na podstawie wyników uzyskanych w module bazowym. Są one integralną częścią programu, ale nie są niezbędne do jego działania.

Ponadto zapewniają one wsparcie dla dodatkowych formatów, współpracę z innymi programami oraz dostarczają bardziej specjalistycznych analiz.

Symbol Opis
♦ŻELBET♦
RC1 Wymiarowanie żelbetowych tarcz, płyt i powłok
RC2 Wymiarowanie żelbetowych belek i słupów
RC3 Sprawdzanie przebicia i nośności na ścinanie w płytach i powłokach
RC4 Wymiarowanie fundamentów bezpośrednich i warunków geotechnicznych
RC5 Wymiarowanie żelbetowych trzonów i ścian
RC6 Analiza naprężenie-odkształcenie w żelbetowym przekroju poprzecznym
RC8 Wymiarowanie konstrukcji żelb. (słupy, belki, płyty, ściany) na warunki pożarowe (metoda izotermy 500oC) - NOWOŚĆ w X7
PS1 Obliczenia sprężonych belek oraz płyt (kablobeton)
ADK Wymiarowanie płyt żelbetowych z elementami wypełniającymi AIRDECK
♦STAL♦
SD1 Wymiarowanie konstrukcji stalowych
SD8 Wymiarowanie konstrukcji stalowych ze względu na warunki pożarowe
SD9 Optymalizacja stalowych przekrojów poprzecznych
♦DREWNO♦
TD1 Wymiarowanie konstrukcji drewnianych
TD8 Wymiarowanie konstrukcji drewnianych ze względu na warunki pożarowe
TD9 Optymalizacja drewnianych przekrojów poprzecznych
XLM Analiza i wymiarowanie drewnianych paneli krzyżowo klejonych CLT
♦MUR♦
MD1 Wymiarowanie niezbrojonych ścian murowych obciążonych głównie pionowo
♦WYMIANA DANYCH I INNE FORMATY♦
PDF Obsługa formatu PDF np. jako warstwa podkładu lub eksport 3D
IFC Obsługa formatu IFC 2.0/2x2/2x3/2x4 (ArchiCAD, REVIT, TEKLA, Bocad itd.)
REV Dwukierunkowa wymiana danych z REVIT
TI Import bezpośredni z programu TEKLA
ALP Eksport obliczeń zbr. powierzchniowego oraz zbrojenia BAMTEC do programu Allplan
♦ANALIZY♦
7DOF Elementy z siódmym stopniem swobody na modelu globalnym
IMP Imperfekcje geometryczne na podstawie postaci wyboczeniowych
SOIL Modelowanie podłoża gruntowego za pomocą skończonych elementów 3D - NOWOŚĆ w X7
PNL Plastyczny model materiału dla elementów prętowych i powierzchniowych
DYN Analiza dynamiczna od wymuszenia zmiennego w czasie
FFA Analiza drgań wywołanych ruchem pieszym (ang. Footfall analyse)
SE1 Analiza spektrum odpowiedzi sejsmicznej
SE2 Analiza sejsmiczna typu „pushover” dla ram stalowych i żelbetowych
♦POZOSTAŁE♦
SWG Generator obciążeń klimatycznych (śnieg, wiatr) na modelu 3D
CFD Wczytanie danych z analizy dynamiki płynów (ciśnienie wiatru na konstrukcję)

Opis przykładowej konfiguracji AxisVM:
NL3P   [RC1+RC2+RC3+RC4+SD1+SWG]

gdzie:
NL3P – to opis całego modułu bazowego i zakresu. Tutaj (NL), czyli statyczna analiza liniowa i nieliniowa oraz globalna analiza wyboczeniowa dla elementów (3) prętowych i powierzchniowych, bez ograniczeń co do liczby elementów na modelu (P – Professional)
[RC1+RC2+RC3+…] – moduły rozszerzające