Polecenia do generowania raportu, zestawień i rysunków

Dokumentacja do projektu technicznego

TimberTech Buildings generuje dla wprowadzonego zadania:

 • szczegółowy raport z obliczeń (zawierający parametry zastosowanych elementów, wyniki analiz i wymiarowania)
 • zestawienie materiału
 • rysunki konstrukcji

Raport z obliczeń

Kompleksowa notka obliczeniowa zawierająca wszystkie charakterystyki i założenia przyjęte w modelu oraz cały tok wymiarowania jest kluczową cechą programu TimberTech Buildings. Zawiera ona uporządkowane i przejrzyste obliczenia, dając projektantowi wgląd we wszystkie aspekty przeprowadzonych procedur wymiarujących. Obliczenia osadzane są w szablonie programu Word, przez co istnieje możliwość łatwej edycji wyglądu raportu oraz jego zawartości, a przez to uzyskanie spójnego projektu technicznego.

 

Poniższe linki prowadzą do pełnego raportu obliczeniowego przykładowych modeli:

 

Interfejs programu jak i wygenerowana część z obliczeniami mogą zostać wyświetlone w języku:

polskim
 angielskim
 czeskim
 greckim
 hiszpańskim
 niemieckim
 włoskim

Zestawienie materiału

Z pomocą programu TimberTech Buidlings można szybko wydrukować zestawienie materiału użytego w konstrukcji. Wygenerowane w ten sposób zestawienia, dzięki możliwości wprowadzenia cen jednostkowych, pozwalają oszacować koszt konstrukcji. Dostępne są dwie wersje zestawienia:

 • uproszczone
  zawiera liczbę głównych elementów takich jak belki, słupy, stropy czy ściany. Liczba elementów powierzchniowych wyrażona jest w metrach kwadratowych, a elementów liniowych w metrach sześciennych dla drewna i w kilogramach dla stali.
 • szczegółowe
  zawiera każdy element konstrukcyjny podzielony na podelementy i ich zestawienie ilościowe. W tej wersji zestawienia program automatycznie rozpoznaje i grupuje wg typu następujące elementy:

  • stropy belkowe i masywne określane przez ich objętość
  • elementy CLT z opisem układu ich poszczególnych warstw, nazwą producenta, złączami oraz dodatkowymi elementami służącymi do łączenia segmentów paneli
  • ściany szkieletowe z określeniem powierzchni okładzin, objętością szkieletu i liczbą złączy
  • łączniki dla złączy jak i połączeń pośrednich elementów (gwoździe gładkie, gwoździe profilowane, wkręty itd.)
  • złącza drewnianych ścian podzielone na podkategorie (złącza kątowe, płytki perforowane, kotwy mechaniczne i wklejane, pręty gwintowane, podkładki itd.)

Dla każdego komponentu zestawienia wyszczególnione są także takie dane jak: producent, kod produktu, nazwa normy lub numer Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA.

Przykładowe zestawienie materiałów (uproszczone i szczegółowe w odrębnych arkuszach) w XLSX:

Przekrój przez drewniane ściany szkieletowe

Przykładowy rysunek przekroju wygenerowany dla drewnianych ścian szkieletowych

Rysunki

Z programu można również wyeksportować rysunki w postaci plików DXF, które mogą posłużyć do dokumentacji projektu technicznego, jak i dalszego opracowywania dokumentacji rysunkowej. Rysunki generowane z poziomu programu TimberTech Buildings zawierają oprócz elementów konstrukcyjnych również informacje o położeniu i typie przyjętych złączy ciesielskich.

Pobierz przykładowe rysunki (przekonwertowane z DXF do DWG):

Przykładowy kład ścian z paneli CLT

Przykładowy kład ścian z paneli CLT

Przykładowy rysunek rzutu dachu