Modelowanie w Virtual Steel

Modelowanie

Virtual Steel – opis programu

Virtual Steel to program do obiektowego modelowania 3D konstrukcji stalowych. Producentem oprogramowania jest niemiecka firma ITS-AFischer GbR. Głównym dystrybutorem na terenie Polski oraz podmiotem odpowiedzialnym za lokalizację programu oraz szkolenia z jego zakresu i wsparcie techniczne jest firma GammaCAD.

Virtual Steel posiada własne, niezależne środowisko graficzne. Użytkownik operuje na obiektach 3D typu belka i słup. Pozwala to znacznie przyspieszyć proces modelowania i generowania dokumentacji warsztatowej. Przyjazna polityka oparta na licencjach bezterminowych oraz brak subskrypcji sprawiają, że Virtual Steel jest bezkonkurencyjny w swojej kategorii cenowej.

Modelowanie

Virtual Steel w przeciwieństwie do najprostszych programów typu CAD, które bazują na operowaniu na pojedynczych liniach, posługuje się obiektami 3D. Po ich umieszczeniu w modelu 3D od razu można przejść do ich rysunku warsztatowego lub rysunku widoku konstrukcji, które to generowane są automatycznie. Wybrane elementy na modelu można włączać/wyłączać w widoku lub nawet ustawiać ich przezroczystość. Znacznie ułatwia to orientację w modelu i kontrolowanie np. złożonych węzłów.

Duża liczba gotowych makr połączeń skutecznie przyspiesza etap detalizowania. Proces ten jeszcze bardziej usprawnia kopiowanie już gotowych połączeń.

Typowe elementy konstrukcji zostały zautomatyzowane dzięki dostępnym modułom dodatkowym. Te tzw. autogeneratory pozwolą za pomocą kilku kliknięć dokonać złożonych operacji, jak np. generowanie biegów schodów przemysłowych czy ich barierek. Moduły dodatkowe przyspieszą także proces wstawiania tężników i stężeń wiotkich.

Rysunki warsztatowe

Rysunki warsztatowe

Rysunki warsztatowe

Rysunki warsztatowe generowane są automatycznie dla wskazanego w modelu 3D elementu. Po przejściu na zakładkę „Rysunek warsztatowy” program rozrysuje ten element wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi (np. żebrami i otworowaniem), zwymiaruje go, a także stworzy dla niego tabelę zestawieniową.

Z poziomu rysunku warsztatowego definiuje się także elementy dodatkowe (żebra, otworowania), które automatycznie pojawią się na ogólnym modelu 3D.

Wybrane elementy eksportuje się do formatu DXF, aby dokonać ich ostatecznej obróbki (układ na formatce, tabelka rysunkowa itd.)

Widoki i rzuty

Widoki i rzuty

Widoki i rzuty

Bezsprzeczną zaletą tworzenia modelu konstrukcji w 3D jest możliwość automatycznego wygenerowania jej dowolnego widoku. Także w Virtual Steel dla całej konstrukcji lub wybranych elementów można szybko uzyskać odpowiednie widoki i rzuty. Wybór skali rysunku z menu spowoduje odpowiednie przeskalowanie wszystkich jego elementów tekstowych.

Zestawienie materiału

Zestawienie materiału

Zestawienie materiału

Zestawienie materiału tworzone jest na bieżąco i odpowiada zakresowi elementów wprowadzonych i wyświetlanych na modelu 3D. Takie podejście pozwala elastycznie sterować zakresem zestawianych elementów. Dostępne są polecenia do automatycznego pozycjonowania całej konstrukcji, jak i wyszukiwania duplikatów. Wybranym obiektom modelu można zadać typ „Inwentaryzacja”. W takim przypadku, gdy dołączamy się do istniejącej już konstrukcji, jej elementy posiadające status „Zinwentaryzowane” będą pomijane przy pozycjonowaniu.

Globalne zestawienie materiału może zostać za pomocą jednego przycisku wyeksportowane i osadzone w szablonie w arkuszu kalkulacyjnym.

Pobierz wersję demo