Model ściany przyjęty w programie

Model ściany w konstrukcji szkieletowej

Model ściany w konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego

Sprężyste przemieszczenie poziome drewnianej ściany wykonanej w technologii szkieletowej, która obciążona jest siłą poziomą, może zostać obliczone jako suma następujących deformacji:

 • przemieszczenie na łącznikach okładziny
 • przemieszczenie okładziny
 • przemieszczenie wynikające z przesunięcia ściany
 • przemieszczenie wynikające z obrotu ściany

Porównanie z modelem powłokowym – studium przypadku

Zamodelowanie ściany w konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego za pomocą programu MES jest zadaniem dość skomplikowanym, zwłaszcza jeżeli chodzi o odwzorowanie sztywności poszycia i łączników. Poniżej przykładowe części z jakich można zamodelować taką ścianę, aby obliczyć jej sztywność poziomą:

 • ramę ściany za pomocą elementów prętowych
 • okładziny za pomocą elementów powłokowych
 • łączniki okładzina-rama za pomocą elementów łączących pręty z powłoką
 • złącza ściany za pomocą elementów łączących ścianę z podporą

Okno dialogowe do definicji ściany szkieletowej - rama

Zamodelowanie takiej ściany w TimberTech Buildings trwa zdecydowanie krócej i jest znacznie prostsze. Definicja parametrów całego elementu ściennego odbywa się w jednym oknie dialogowym.

Okno dialogowe do definicji ściany szkieletowej - okładziny

W tym przypadku porównane zostały wyniki uzyskane z TimberTech Buidlings oraz referencyjnego programu MES. Poniżej zestawiono dane wejściowe zadania:

 • Długość ściany – 2 m
 • Wysokość ściany – 3 m
 • Szkielet drewniany stanowią elementy o grubości 160 mm i szerokości 100 mm w rozstawie 1000 mm
 • Okładzina ściany to płyta OSB/2 o grubości 12,5 mm połączona z ramą za pomocą łączników o sztywności 918 N/mm każdy
 • Rozstaw łączników przy zewnętrznych krawędziach okładziny wynosi 100 mm, a wewnątrz 200 mm
 • Mocowanie z fundamentem realizowane za pomocą złączy kotwiących o sztywności 19977 kN/m oraz dwóch złączy kątowych o sztywności 52186 kN/m

Wyznaczone w zewnętrznym programie MES deformacje pokazano poniżej:

 • deformacja okładziny względem drewnianej ramy
 • deformacja panelu okładziny od ścinania
 • deformacja na łącznikach wynikająca z przesunięcia ściany
 • deformacja wynikająca z obrotu ściany

Porównanie wyników pomiędzy przedstawionymi sposobami modelowania ściany szkieletowej

Wartości uzyskane w programie TimberTech Buildings, gdzie zastosowano uproszczony model, w niewielkim zakresie odbiegają od analizy bardziej szczegółowej z użyciem elementów powierzchniowych. Różnica całkowitego przemieszczenia to w tym przypadku 3,5%.

Udział poszczególnych deformacji

Na podstawie powyższych wartości, można stwierdzić, że w całkowitej analizie udział deformacji wynikający z przesunięcia poziomego ściany jest znikomy, a deformacji łączników okładziny, jak i złączy zabezpieczających ścianę przed obrotem znaczny.

Schemat przyjętej ściany CLT do analizy porównawczej

Model ściany CLT

Sprężyste przemieszczenie poziome ściany z łączonych paneli CLT, która poddana jest siłom poziomym, wynika ze zsumowania deformacji:

 • połączeń pionowych
 • panelu od ścinania
 • przesunięcia ściany jako ciała sztywnego (praca złączy kątowych)
 • obrotu ściany jako ciała sztywnego (praca złączy kotwiących)

Porównanie z modelem powłokowym – studium przypadku

W przypadku powłokowego modelu ściany z paneli CLT, aby poprawnie oszacować jej sztywność poziomą, niezbędne jest zamodelowanie:

 • obszaru ściany CLT za pomocą elementów powłokowych
 • elementów łączących, które odwzorują połączenia pionowe pomiędzy poszczególnymi panelami CLT
 • elementów łączących w miejscu przyjętych złączy kotwiących i kątowych
Okno dialogowe do definicji ściany CLT z połączeniami pionowymi

Okno dialogowe do definicji ściany CLT z połączeniami pionowymi

W programie TimberTech Buildings zamodelowanie takiej samej ściany jest znacznie szybsze i łatwiejsze. Ogranicza się jedynie do wybrania z biblioteki parametrów geometrycznych, materiałowych oraz połączeń ściany.

W analizowanym przypadku porównano wyniki uzyskane z TimberTech Buidlings oraz referencyjnego programu MES dla ściany z paneli CLT. Właściwości ściany:

 • Długość ściany 7,5m
 • Wysokość ściany 3m
 • Grubość panelu 120mm (30V-20H-20V-20H-30V)
 • Szerokość pojedynczego panelu – 1250 mm
 • Połączenia pionowe paneli za pomocą deski zlicowanej połączonej za pomocą łączników w rozstawie 125 mm o sztywności 1881 kN/m każdy
 • Ściana mocowana jest do podstawy za pomocą złącza kotwiącego o sztywności 19977 kN/m oraz dwóch złączy kątowych o sztywności 52186 kN/m każdy

Uzyskane postacie deformacji dla elementów powłokowych z referencyjnego programu MES zestawiono poniżej.

Deformacja łączników połączeń pionowych

Deformacja łączników połączeń pionowych

Deformacja paneli od ścinania

Deformacja paneli od ścinania

Przemieszczenie poziome całej ściany na łącznikach w jej podstawie

Przemieszczenie poziome całej ściany na łącznikach w jej podstawie

Obrót całej ściany

Obrót całej ściany

Porównanie wyników pomiędzy przedstawionymi sposobami modelowania ściany z paneli CLT

Wyniki uzyskane za pomocą programu TimberTech Buildings, pomimo zastosowania prostszego modelu, odznaczają się bardzo dużą zbieżnością (maksymalne różnice na poziomie 2%), przy znacznie mniejszym nakładzie czasowym na definicję i analizę modelu.

Udział poszczególnych deformacji

Na podstawie powyższych wartości, można stwierdzić, że w całkowitej analizie udział deformacji wynikający z przesunięcia poziomego ściany jest znikomy, a deformacji łączników okładziny, jak i złączy zabezpieczających ścianę przed obrotem znaczny.