Modelowanie

Polecenia do bezpośredniego wstawiania elementów

Interfejs graficzny

Tworzenie modelu odbywa się za pomocą interfejsu graficznego, który umożliwia łatwą definicję całej bryły budynku. Projektant ma do dyspozycji polecenia do obiektowego wstawienia elementów typu ściana, płyta stropowa, połać dachu, belka i słup. Za pomocą dostępnych narzędzi można zamodelować dachy dwu- i wielospadowe o dowolnym nachyleniu. Pozwala to uzyskać praktycznie dowolny kształt konstrukcji. Każdy wstawiony element wraz z połączeniami pociąga za sobą automatyczne utworzenie odpowiedniego składnika modelu analitycznego.

Dla lepszego podglądu definiowanej konstrukcji możliwa jest prezentacja modelu obliczeniowego w widoku zrenderowanym, który dostarcza jej rzeczywisty, bryłowy podgląd.

Widok zrenderowany

Podkłady DXF

Aby usprawnić tworzenie modelu, jego gabaryty i tworzące linie mogą zostać podczytane z pliku DXF. Dodatkowe narzędzia geometryczne pozwalają skorygować ewentualne błędy i niedokładności zaimportowanej geometrii.

 

Okno dialogowe biblioteki z okładzinami ściany szkieletowej

Okno dialogowe biblioteki z okładzinami ściany szkieletowej

Rozbudowana biblioteka materiałów

Bogata baza charakterystyk materiałowych, elementów oraz połączeń zawarta jest już w programie. Biblioteka zawiera produkty normowe oraz głównych europejskich producentów:

 • panele CLT (m.in. Binderholz, Stora Enso, KLH, LENO, Mayr Melnhof, Rubner Holzbau, XLAM Dolomiti)
 • połączenia (Rotho Blass, Wuerth, Simpson StrongTie, Borga Italia, Roofrox)
 • sklejka, OSB, płyty wiórowe, LVL, SWP, płyty gipsowo-włóknowe/kartonowe czy cementowo-włóknowe (Fermacell, Knauf, Siniat, Kerto)

Istnieje możliwość definicji właściwości parametrów własnych zarówno elementów, jak i połączeń.

 

Parametrycznie definiowane ściany i stropy

TimberTech Buildings umożliwia parametryczne zdefiniowanie geometrycznych i fizycznych właściwości elementów konstrukcji drewnianej. Tak utworzona ściana zawiera wszystkie istotne informacje, które wpływają na jej sztywność (np. konstrukcja ramy drewnianej oraz poszycia wraz z łącznikami).

Dostępne typy ścian

 • element w technologii szkieletowej
  (bez poszycia, z poszyciem jednostronnym lub dwustronnym)
 • panel CLT
  (monolityczny lub z połączeniami pionowymi)

 

Dostępne typy stropów

 • panel CLT
 • strop belkowy
 • strop masywny

Złącza gotowe do wstawienia

Definicja połączeń jest bardzo prosta i intuicyjna, a polega na wybraniu danego złącza z biblioteki. Projektant dzięki temu operuje już prawidłowo zdefiniowanymi właściwościami elementów łączących, co zdecydowanie ułatwia stworzenie poprawnego modelu analitycznego, odzwierciedlającego sztywność poszczególnych elementów i ich połączeń.

Dostępne są złącza pracujące na ścinanie jak i rozciąganie, zarówno dla połączenia ściany z fundamentem, jak i połączeń międzykondygnacyjnych.

Zaimplementowane w programie są:

 • złącza kotwiące
 • uciąglające
 • płytki i taśmy perforowane
 • złącza kątowe

Wybrane okna dialogowe służące do modyfikacji połączeń pokazano poniżej.

Zakotwienie ściany drewnianej do płyty żelbetowej lub podwaliny

Zakotwienie ściany drewnianej do płyty żelbetowej lub podwaliny

Uciąglenie międzykondygnacyjne ścian drewnianych

Uciąglenie międzykondygnacyjne ścian drewnianych

W przypadku ścian z paneli CLT definiowalne są również typy połączeń pionowych pomiędzy poszczególnymi segmentami paneli.

Określanie obciążeń stałych i zmiennych dla płyty stropowej

Określanie obciążeń stałych i zmiennych dla płyty stropowej

Obciążenia

Obciążenia mogą być zadawane parametrycznie i przypisane jak właściwości do danego elementu konstrukcyjnego lub wrysowane niezależnie od jego geometrii (np. na części jego powierzchni).

Dostępne kategorie obciążeń użytkowych

Dostępne kategorie obciążeń użytkowych