Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
AxisVM
Analizy i wymiarowanie konstrukcji

AxisVM X5 już w Polsce

Polska wersja AxisVM X5 jest już dostępna.

Po niemal dwóch latach obecności AxisVM w wersji X4 przyszedł czas na kolejną odsłonę. 

Przedstawiamy Państwu AxisVM X5. Tegoroczna wersja w pierwszej swojej odsłonie zawiera dwa nowe moduły:

  • RC5 Wymiarowanie trzonów i ścian żelbetowych
  • TD8 Wymiarowanie konstrukcji drewnianych w warunkach pożaru

Ale to nie wszystko! Już teraz wiemy, że niedługo pojawi się w wersji X5 kolejny nowy moduł, a mianowicie moduł do wymiarowania konstrukcji murowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi opisanymi nowościami.

x5 logo

 

Ogólne

Sterowanie szerokością rozwijanych list
Rozwijane listy przypadków obciążeń, wyników i trybów wyświetlania wyników na zakładkach analiz i zakładkach wymiarowania można swobodnie zwężać/rozszerzać za pomocą myszki.
06 X5 szerokosci list
 
Ustawienia własnych nazw
Dla nazw nowotworzonych przypadków i grup obciążeń oraz modeli można teraz przypisać własne nazwy domyślne.
06 X5 domyslne nazwy
 
Wymiary na osiach konstrukcyjnych
Nowa opcja pozwala automatycznie wstawiać linie wymiarowe na tworzone osie konstrukcyjne.
06 X5 wymiary siatki
 
Ulepszone skróty klawiaturowe
Rozszerzono możliwości skrótów klawiaturowych o nowe polecenia, takie jak: Pokaż kształt zdeformowany, Pokaż niewidoczne części jako wyszarzone oraz kilka innych poleceń związanych z obrotem widoku.
06 X5 skroty klawiszowe
 
Ustawienia czcionek w jednym miejscu
Wszystkie ustawienia związane z czcionkami, zarówno tymi które wyświetlane są na ekranie jak i podczas drukowania, zebrane zostały w jedno miejsce, z którego można łatwo nimi sterować.
06 X5 czcionki
 
Szybkie sterowanie widocznością pasm i prętów wirtualnych
Pasma i pręty wirtualne w wersji X5 zyskały na znaczeniu, ponieważ są niezbędne przy weryfikacji zbrojenia w ścianach i trzonach żelbetowych. Z tego też powodu pasek szybkich przełączników został rozbudowany o przycisk pozwalający na szybkie włączenie/wyłączenie poszczególnych pasm i prętów wirtualnych.
06 X5 szybkie pasma i prety
 
 

BIM i współpraca

Ściany o zmiennej grubości
Ulepszony import/eksport poprzez format IFC (połączenie Open BIM) pozwala teraz przesyłać informacje o ścianach mających zmienny przekrój poprzeczny.
 
Współpraca Revit-AxisVM
Moduł REV służący do wymiany danych z Revitem otrzymał porcję dużych usprawnień. Przede wszystkim istnieje teraz możliwość wybiórczego eksportu z programu REVIT do AxisVM (wcześniej eksport obejmował tylko całą utworzoną konstrukcję). Kolejną ważną nowością jest rozszerzenie bezpośredniej współpracy pomiędzy obydwoma programami, dzięki wprowadzeniu aktualizowania zmian w modelu na bieżąco, tzn. zmiana zarówno w AxisVM jak i w REVIT skutkuje wykryciem i zmianą modelu w drugim programie.
 
Grasshopper i Dynamo
Nowy interfejs dostępny w programie AxisVM umożliwia tworzenie w pełni sparametryzowanych konstrukcji z pomocą programów Grasshopper i Dynamo oraz przesłanie ich do AxisVM jako gotowych modeli z przypisanymi materiałami, profilami itd.
 
 

Edytor przekrojów poprzecznych

Edycja przekrojów masywnych
W najnowszej wersji programu edytor przekrojów poprzecznych umożliwia edycję zdefiniowanych profili typu masywnego.
 
Nowe przekroje parametryczne
Lista profili parametrycznych typu masywnego została rozszerzona o profilu typu C, L oraz T.
06 X5 przekroje masywne
 
Przekroje zespolone
AxisVM od wersji X5 obsługuje zespolone (stalowo-betonowe) przekroje słupów. W chwili obecnej można je stosować w analizach globalnych, a niedługo pojawi się również możliwość ich wymiarowania. Dostępne przekroje zespolone:
  • Stalowa rura okrągła lub prostokątna wypełniona betonem oraz opcjonalny stalowy profil wewnątrz
  • Okrągły lub prostokątny przekrój betonowy z osadzonym profilem stalowym
06 X5 zespolone
 
06 X5 zespolone2
 
 

Elementy

Betony wysokich wytrzymałości
Biblioteka materiałów została rozbudowana o betony wysokich wytrzymałości
 
Przebudowa okna biblioteki materiałów
W celu sprawniejszego poruszania się po bibliotece materiałów została ona przebudowana. Wybierając odpowiedni przycisk w górnej części okna można odfiltrować materiały do poszczególnych ich typów: stal, beton, mur itd.
06 X5 biblioteka material
 
Nowe zwolnienia węzłowe dla prętów
Rozszerzono możliwości definiowana zwolnień węzłowych dla elementów prętowych. Obecnie wszystkie zwolnienia przesuwne oraz obrotowe wokół osi podłużnej mogą mieć zdefiniowane przez użytkownika wartości sztywności i siły granicznej (wcześniej opcja była dostępna tylko dla zwolnienia obrotowego wokół lokalnej osi -y- oraz -z-). Dodatkowo zwolnienie przesuwne wzdłuż osi -z- może mieć zadeklarowaną wartość przegubu plastycznego. Niedługo możliwości zwolnień zostaną jeszcze bardziej rozbudowane.
06 X5 zwolnienia wezlowe
 
Rozbudowane elementy typu sprężyna
Elementy typu sprężyna w AxisVM X5 zostały gruntownie przebudowane i rozwinięte, dzięki czemu znajdą wiele zastosowań w zaawansowanych i eksperckich analizach. Elementy te mogą mieć przypisaną nieliniową charakterystykę sprężystą (własna definicja punktów wykresu siła-przemieszczenie) lub plastyczną. Charakterystyka plastyczna dla analizy dynamicznej pozwala wymusić odpowiedź elementu o kształcie histerezy. Dla elementów typu sprężyna utworzone zostały biblioteki, gdzie można definiować własne zestawy charakterystyk przesuwnych i obrotowych.
06 X5 sprezyny
 

Obciążenia

Rozdział obciążeń na pojedyncze przypadki
Nowe polecenie na zakładce Obciążenia służy do automatycznego rozdziału wybranych obciążeń do nowych, indywidualnych przypadków. Pozwala to uzyskać pełną kombinatorykę obciążeń na wieloprzęsłowych belkach czy płytach.
06 X5 rozdziel obciazenia
 
Ulepszone tabele obciążeń
Obciążenia skupione jak i rozłożone na belce mogą być bezpośrednio edytowane w tabeli.
 
 

Wyniki

Szybsze obliczanie naprężeń w prętach
 Usprawniono proces wyznaczania naprężeń dla elementów prętowych.
 
Etykiety sterowane z biblioteki rysunków
Wyświetlaniem etykiet z wartościami ekstremalnymi można teraz sterować z poziomu biblioteki rysunków.
06 X5 etykiety ekstremum
 
Nowy komponent wyników dla podpór
Wśród wyników analizy statycznej dodano nowy komponent, który pozwoli lepiej kontrolować i weryfikować uzyskane siły w podporach. Komponent ten prezentuje stosunek wartości podporowych sił poziomych do pionowych.
06 X5 komponent wyniki podpora
 
Powierzchniowe siły i momenty główne
Nowe komponenty wyników pozwalają wyświetlić niezależnie poszczególne siły główne i ich kierunki oraz kierunek wypadkowej siły tnącej w elementach powierzchniowych.
 
Niezrównoważone obciążenia
Jeżeli podczas analizy układu okaże się, że pewne siły pozostają niezrównoważone (suma reakcji po danym kierunku jest różna od sumy sił działających na układ w tym kierunku), program oprócz wartości tych sił poda również w tabeli punkt ich przyłożenia.
 
Łatwiejsza obsługa kombinacji normowych (tzw. decydujących)
Aby lepiej zorientować się w kombinacjach decydujących i łatwiej je porównywać dodano do każdej kombinacji ID. Dzięki temu można szybciej określić np. czy kombinacje decydujące w różnych miejscach modelu to te same czy inne kombinacje, bez potrzeby dokładnego analizowania zawartych w nich przypadków obciążeń.
06 X5 id decydujacych
 
 

Wymiarowanie

Niezależne wszystkie warstwy zbrojenia powierzchniowego
Ulepszony moduł RC1 do wymiarowania żelbetowych elementów powierzchniowych (tarcz, płyt, powłok) pozwala zdefiniować w parametrach wymiarujących położenie wewnętrznych warstw tego zbrojenia poprzez określenie ich otulin. Otuliny te są niezależne od otuliny pierwszej warstwy zbrojenia.
06 X5 zbr powierzchniowe otuliny
 
Dopuszczalna szerokość zarysowania dla powierzchni
We wspomnianych powyżej już parametrach do wymiarowania można teraz jeszcze precyzyjniej określić dopuszczalne wartości zarysowania, które zostaną uwzględnione podczas wymiarowania zbrojenia. Projektant może podać dopuszczalne rozwarcie rysy nie tylko w osi zbrojenia, ale również określić je na powierzchni betonu.
06 X5 zbr powierzchniowe rysy
 
Belki żelbetowe - ulepszone wymiarowanie
Sporo ulepszeń pojawiło się w belkach żelbetowych. Przede wszystkim udało się wdrożyć często zgłaszaną sugestię, aby użytkownik mógł dowolnie zadawać rozstaw strzemion. Od tej wersji w zakładce Zbrojenie rzeczywiste belki można dowolnie definiować liczbę rozkładów jak i wartości rozstawów strzemion. Dzięki temu niedługo pojawi się również w programie możliwość kompleksowego wyświetlenia zbrojenia w widoku zrenderowanym dla całej konstrukcji.
06 X5 strzemiona belka
 
Przebicie dla wybranej płyty
Moduł RC3 został ulepszony o możliwość weryfikacji przebicia tylko do wskazanych obszarów. Pozwoli to obsłużyć więcej nietypowych sytuacji, gdy do słupa dochodzi kilka obszarów, użytkownik może zaznaczyć tylko jeden z nich do sprawdzenia czy na jego krawędzi dochodzi do zjawiska przebicia.
 
Fundamenty i sejsmika
Wymiarowanie fundamentów pozwala teraz uwzględnić oddziaływania sejsmiczne.
06 X5 fund sejsmika
 
Okrągłe stopy fundamentowe
Dotychczasowe formy stóp, czyli stopy prostokątne proste, z odsadzką i trapezowe zostały rozszerzone o weryfikację stóp okrągłych.
06 X5 fund okragle
 
Weryfikacja trzonów i ścian żelbetowych – nowy moduł RC5
Ten rozbudowany moduł pozwala bardziej kompleksowo zwymiarować konstrukcje żelbetowe poprzez możliwość przeprowadzenia wymiarowania żelbetowych ścian oraz żelbetowych trzonów (trzonem nazywamy układ złożony z elementów powierzchniowych, który usztywnia przestrzenną pracę budynku, np. szyb windowy, klatka schodowa itd.). Aby możliwe było wymiarowanie ścian i trzonów, potrzebne jest najpierw utworzenie odpowiednio pasm i prętów wirtualnych, które pozwolą zebrać siły z powierzchni i zredukować je do sił prętowych. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest zwymiarowanie ścian i trzonów na podobnej zasadzie jak wymiarujemy słupy żelbetowe.
06 X5 zbr trzonow
 
Wymiarowanie konstrukcji drewnianych na warunki pożarowe – nowy moduł TD8
Moduł rozszerza zakres wymiarowania konstrukcji drewnianych w programie. Podobnie jak w przypadku modułu SD8 dla stali, tak i tutaj definiowanie obciążenia od pożaru ma swój dedykowany przypadek i grupę obciążeniową. Oddziaływanie pożaru na elementy drewniane odwzorowane może być za pomocą krzywej pożaru tzw. ISO lub krzywej parametrycznej. AxisVM automatycznie wyznacza głębokość zwęglenia na podstawie różnych wariantów ekspozycji elementu oraz jego ew. zabezpieczenia przeciwpożarowego. Szczegółowa notka z obliczeń uwzględnia cały proces wymiarowania. Nowy moduł współpracuje także z modułem do optymalizacji drewnianych przekrojów poprzecznych (TD9).
06 X5 td8 1

 

Przetestuj już dziś wszystkie nowości. W pełni funkcjonalna wersja próbna dostępna w dziale pobierz.