Plik

Badania diagnostyczne dynamiki i analiza numeryczna fundamentów pod turbogenerator

W artykule przedstawiono aktualne trendy w badaniach i analizie numerycznej dynamicznego obciążenia w odniesieniu do rzeczywistego fundamentu ramowego turbozespołu. Analiza fundamentów pod maszyny, które poddawane są obciążeniom statycznym i dynamicznym, jest złożonym problemem łączącym zagadnienia geotechniki, konstrukcji i teorii drgań. Autorzy przedstawiają studium przypadku, gdzie ocenie poddano stan techniczny fundamentu. Głównym celem tego badania było przeprowadzenie i porównanie eksperymentalnej i numerycznej analizy dynamicznej, która obejmuje pomiar przyspieszenia, prędkości i amplitudy drgań własnych fundamentu podczas pracy turbogeneratora.

Artykuł w otwartym dostępie na https://www.mdpi.com/2123284