Plik

Podręcznik Virtual Steel 13

Pełen podręcznik programu Virtual Steel opisujący wszystkie funkcje i narzędzia. Na końcu podręcznika znajduje się także rozdział z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi użytkowania programu.