Plik

Weryfikacja powierzchniowych elementów skończonych [PDF]

Istotną cechą programu MES jest dokładność jego wyników dla elementów skończonych. Przedstawione w dokumencie testy (tzw. patch test) to prosta metoda sprawdzania zachowania i jakości elementów skończonych. Testy takie powinny być praktycznie wykonywane przed pierwszym użyciem jakiegokolwiek programu z elementami skończonymi. Ich wyniki pozwalają upewnić się, że teoria elementów skończonych została prawidłowo zaimplementowana, a system analizy jest poprawny. Na podstawie testów można również dowiedzieć się, czy zarówno regularne jak i nieregularne elementy skończone gwarantują taką samą odpowiedź.