Plik

Wpływ podatności węzłów na analizę globalną stalowych ram portalowych

W artykule przedstawiono wpływ sztywności obrotowej węzłów na rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń w stalowych ramach portalowych. Przeanalizowano numerycznie jeden układ poprzeczny hali, dla którego wykonano 12 wariantów węzłów okapowych z różną sztywnością obrotową. Otrzymane wyniki porównano z prętowym modelem referencyjnym zawierającym węzły sztywne.

Artykuł z Materiały Budowlane 2019-02