Plik

Wymiarowanie rygla ramy portalowej – wsp. równoważnego stałego momentu Cmy

Wymiarowanie stali metodą elementów wydzielonych często stawia pytania odnośnie prawidłowego rozpatrzenia podparć wymiarowanych elementów. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące sposobu definiowania współczynnika równoważnego stałego momentu Cmy, który bezpośrednio wpływa na wartość współczynnika interakcji kyy.

Artykuł z Materiały Budowlane 2022-09