Plik

Wymiarowanie słupów żelbetowych na podstawie różnych analiz globalnych

W artykule omówiono różne rodzaje analiz globalnych żelbetowych konstrukcji prętowych. Na przykładzie ramy żelbetowej porównano wyniki uzyskane z analiz oceny stanu granicznego nośności i użytkowalności. W porównaniu uwzględniono cztery warianty analizy nieliniowej, a uzyskane wyniki odniesiono do powszechnie stosowanej analizy liniowo-sprężystej.

Artykuł w otwartym dostępie Materiały Budowlane 2024-03