Kalkulator Połączenia Stalowe dla AxisVM

Steel Connections, czyli aplikacja do wymiarowania połączeń stalowych współpracująca z AxisVM.

Steel Connections służy do wymiarowania i weryfikacji nośności węzłów konstrukcji stalowych w oparciu o normę Eurokod 3 (EN 1993-1-8) z polskim załącznikiem krajowym. Aplikacja uruchamiana jest z poziomu programu AxisVM w konfiguracji Professional lub Mała Firma.

Zobacz zrzuty z programu:

Tryby pracy

  • zintegrowany z interfejsem AxisVM

    Wyniki analiz, geometria, profile itd. pobierane są automatycznie z AxisVM po wskazaniu węzła i prętów dochodzących

  • samodzielny

    Po uruchomieniu aplikacji z menu AxisVM użytkownik określa wszystkie parametry połączenia, łącznie z siłami wewnętrznymi.

Kluczowe właściwości aplikacji

  • duże możliwości ustawień dla każdego połączenia (spawane lub śrubowe)
  • automatyczne pobieranie kombinacji obciążeń, profili i materiałów ze wskazanego węzła w AxisVM
  • podgląd szkicu połączenia podczas definiowania jego parametrów
  • widok zrenderowany 3D połączenia
  • szczegółowa notka z obliczeń, zawierająca wszystkie warunki i wzory normowe z podstawionymi wartościami liczbowymi
  • weryfikacja geometrii połączeń
  • sprawdzanie nośności elementów łączących (śrub, spoin)
  • szczegółowa notka obliczeniowa z możliwością eksportu do RTF, PDF, Word, Excell lub LibreOffice
  • Słup – Belka (sztywne)

    Słup: dwuteownik
    Belka: dwuteownik

  • Belka – Belka (sztywne)

    Podciąg: dwuteownik
    Belka: dwuteownik

  • Słup – Belka (podatne)

    Słup: dwuteownik, rura prostokątna, rura okrągła
    Belka: dwuteownik, ceownik, teownik, 1/2 dwuteownika

  • Podciąg – Belka (podatne)

     

    Podciąg: dwuteownik, ceownik
    Belka: dwuteownik, ceownik, 1/2 dwuteownika, teownik

  • Słup – Belka (nominalnie przegubowe)

    Słup: dwuteownik
    Belka: dwuteownik, 1/2 dwuteownika, teownik

  • Podciąg – Belka (nominalnie przegubowe)

    Podciąg: dwuteownik, ceownik
    Belka: dwuteownik, 1/2 dwuteownika, teownik

  • Uciąglenie belki (zakładkowe)

    Belka: dwuteownik, ceownik

  • Uciąglenie rury (doczołowe)

    Pręt: rura okrągła, rura prostokątna

  • Połączenie rurowe typu K, N, T, X, Y

    Pas: dwuteownik, rura prostokątna, rura okrągła
    Krzyżulec: rura prostokątna, rura okrągła
    Słupek: rura prostokątna, rura okrągła

  • Blacha węzłowa (pojedynczy pręt)

    Element główny: dwuteownik, ceownik, kątownik, 1/2 dwuteownika, teownik, rura prostokątna, rura okrągła, profile złożone (2x kątownik lub ceownik)
    Pręt: ceownik, kątownik, rura prostokątna, rura okrągła, profile złożone (2x kątownik lub ceownik)

  • Blacha-Blacha (tylko w trybie samodzielnym)

Trwają prace nad rozszerzeniem ilości oferowanych połączeń.