Service Pack 1 dla Virtual Steel 9

Dwa miesiące od wypuszczenia na polski rynek wersji 9 programu Virtual Steel, wydana została paczka z poprawkami i ulepszeniami. W najnowszej aktualizacji dostępne są również nowe, przydatne połączenia.

Poniżej lista nowych połączeń dostępnych w programie:

Plik należy rozpakować i zainstalować w tym samym folderze, w którym do tej pory znajdował się program Virtual Steel.