Service Pack 2 dla Virtual Steel 9

Dla programu Virtual Steel pojawił się właśnie drugi Service Pack poprawiający zgłoszone przez użytkowników błędy.

Poniżej lista głównych zmian:

  • Poprawiono błąd związany ze skalą importowanego pliku DXF. W tym momencie plik DXF przenosi się do programu Virtual Steel w skali 1:1.
  • Dodano możliwość tworzenia połączeń dla kratownicy zamodelowanej w płaszyźnie poziomej.
  • Poprawiono błąd związany ze zliczaniem powierzchni elementów dla konkretnych grup w zakładce „Zestawienie Materiału”.

Plik należy rozpakować i zainstalować w tym samym folderze, w którym do tej pory znajdował się program Virtual Steel.