Moduły dodatkowe przyspieszające modelowanie – Strakon

HR1 – Rama hali

Moduł ten pozwala na szybkie wstawienie pojedynczej ramy hali za pomocą definicji jej podstawowych parametrów (profili belek i słupów, wysokości, szerokości i nachylenia połaci). Wszystkie wymiary odnoszą się do zewnętrznych krawędzi ramy.

 

HR2 – Rama hali ze skosami

Oferuje podobne możliwości co moduł HR1 – Rama hali, a dodatkowo pozwala na zdefiniowanie skosów na ryglach, a także połączeń pomiędzy profilami. Określana jest tylko długość, wysokość oraz przekroje profili dla wstawianych skosów.

 

HR3 – Rama hali z nawami bocznymi

Pojedyncza rama z możliwością wstawienia naw bocznych zarówno z lewej, jak i prawej strony. Wystarczy podać dodatkowe parametry, takie jak szerokość oraz przekroje profili naw.

 

HR4 – Rama szczytowa

Do wstawianej poprzecznej ramy hali, moduł ten umożliwia dodanie słupów szczytowych w określonych rozstawach.

 

HG1 – Generator hali

Automatycznie generuje całą halę ze wszystkimi połączeniami i fundamentami. Definicja odbywa się poprzez określenie takich parametrów jak długość i szerokość hali, geometria ram szczytowych i wewnętrznych, liczba i rozstaw ram, nawy boczne oraz typy połączeń.

 

HG2 – Stężenia wiatrowe i tężniki

Moduł do szybkiego podziału połaci dachowych/ścian na wybraną liczbę pól i wstawienia stężeń wiatrowych oraz tężników. Podczas definiowania parametrów możesz określić także odległości odsunięcia od skrajnych elementów.

 

HG3 – Płatwie i rygle ścienne

Zaznacz dwa elementy, a moduł rozmieści pomiędzy nimi płatwie oraz rygle. Podczas określania parametrów wystarczy podać liczbę płatwi, ich profil oraz odległość od skrajnych elementów.

 

KP1 – Schody przemysłowe

Moduł do generowania biegu schodowego. Stopnie są automatycznie łączone z belkami policzkowymi, dzięki czemu od razu powstają belki policzkowe z niezbędnymi otworowaniami. Do biegu możesz dołożyć barierki i inne elementy.

 

KP2 – Barierki przemysłowe

Automatyzuje wstawianie barierek pomiędzy dwoma węzłami lub na istniejącym już profilu. Połączenie barierek z belką możliwe jest na kilka sposobów.

 

KP3 – Wypełnienia pionowe barierek

Pozwala na wstawienie dodatkowych pionowych słupków wypełniających do wygenerowanych wcześniej barierek przemysłowych.

 

KP4 – Urządzenia przemysłowe 3D

Moduł służący do umieszczenia na modelu gabarytów obiektów przemysłowych takich jak silosy, miksery czy zasobniki. Parametry do zdefiniowania to między innymi wysokości i średnice wstawianych urządzeń.

 

KP5 – Pełne wypełnienie barierek

Umożliwia rozszerzenie konstrukcji barierek przemysłowych o dodatkowe obiekty prostopadłościenne będące wypełnieniami np. stalowymi lub szklanymi.

DA1 – Chmury punktów

Moduł pozwala na docinanie większych chmur punktów oraz na dzielenie ich na sekcje, dzięki czemu praca z chmurami staje się znacznie wydajniejsza.