Szkolenie - Zaawansowane analizy prętowych konstrukcji stalowych

Szkolenie – Zaawansowane analizy prętowych konstrukcji stalowych

Zapraszamy na szkolenie otwarte

Zainteresowanie kontynuacją naszych szkoleń podstawowych jest tak duże, że postanowiliśmy przygotować kolejną odsłonę. Zaczynamy cykl szkoleń zaawansowanych, które nie tylko będą wyjaśniać złożoność materii z zakresu projektowania wg Eurokodów, ale również pozwolą przełożyć zdobytą wiedzę i umiejętnie zastosować ją przy pomocy narzędzia, jakim jest program AxisVM. W związku z tym cykl ten skierowany jest  do osób, które potrafią poruszać się w środowisku AxisVM.

Szkolenie opiera się na metodologii Problem-based learning, co wyróżnia nas od innych tego typu szkoleń. Zamiast słuchać wykładu, będziesz aktywnie uczestniczył w rozwiązywaniu przedstawianego problemu!

Prowadzący:

dr hab. inż. Robert Studziński
pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Prowadzi zajęcia z Konstrukcji Metalowych i Drewnianych.

Termin: 21-22 maja 2024 w godz. 9:00 – 15:00

Miejsce: Poznań, w siedzibie firmy GammaCAD na ul. Więzowskiej 5A (dogodny dojazd od strony autostrady A2; dostępne bezpłtne miejsca parkingowe dla uczestników szkolenia)

Koszt: 1600 zł netto/os. (obejmuje wydruk materiałów szkoleniowych, konsultacje z prowadzącym oraz wyżywienie – kanapki i poczęstunek podczas przerw kawowych).

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 maja (ograniczona liczba miejsc)
Napisz na adres biuro@gammacad.pl aby otrzymać formularz zgłoszeniowy.

 

Agenda – rozwiń poszczególne bloki tematyczne

Dzień 1. - Rodzaje analiz globalnych wg EC3 oraz efekty II rzędu i imperfekcje geometryczne
Omówiona zostanie teoria drugiego rzędu. Wskazane zostaną różnice między teorią drugiego i pierwszego rzędu. Wprowadzone zostanie kryterium konieczności stosowania teorii drugiego rzędu – mnożnik obciążenia krytycznego. Zdefiniowane zostaną pojęcia P-Δ i P-δ. Omówione zostaną algorytmy projektowania wynikające z wielkości mnożnika obciążenia krytycznego.
Przedstawione zostaną imperfekcje (łukowe i przechyłowe) i sposoby ich wprowadzania (bezpośrednio lub za pomocą sił zastępczych). Przedstawiony zostanie przykład obliczeń za pomocą teorii II rzędu.
Omówione zostaną analizy globalne konstrukcji prętowych. Na przykładach praktycznych pokazane zostaną następujące analizy LA, LBA, GNA, GNiA, MNA, GMNA i GMNiA.
Dzień 1. - Sprężysty moment krytyczny (Mcr)
Omówione zostanie zjawisko zwichrzenia belek. Przedstawione zostaną różne metody wyznaczania sprężystego momentu krytycznego. Wskazane zostaną parametry wpływające na wielkość sprężystego momentu krytycznego. W oparciu o przykłady obliczeniowe ocenie zostanie poddany wpływ niesymetrii obciążenia, położenia podparć bocznych i siły osiowej na nośność belki zginanej.
Dzień 2. - Długości wyboczeniowe słupów ram przechyłowych
Problem zostanie zawężony do oceny wyboczenia giętnego słupów bisymetrycznych ram portalowych. Wprowadzone zostanie rozróżnienie na układy przechyłowe i nieprzechyłowe. Przedstawione zostaną metody wyznaczania długości wyboczeniowych słupów ram portalowych. Na przykładach omówione zostaną niejednoznaczności i ograniczenia przedstawionych metod.
Dzień 2. - Wymiarowanie metodą ogólną
Omówione zostaną ogólne założenia metody ogólnej. Przedstawiony zostanie przykład obliczeniowy. Porównana zostanie weryfikacja stanu granicznego nośności elementu w oparciu o metodę ogólną i za pomocą wzorów interakcyjnych.
Dzień 2. - Węzły w układach ramowych
Przedstawiona zostanie klasyfikacja węzłów ze względu na sztywność i nośność. Omówiona zostanie zależność M-ɸ dla węzłów. Przedstawione zostaną zasady definiowania zwolnień węzłowych odpowiadające typowi węzła (sztywny, przegubowy, podatny). Omówione zostaną mechanizmy zniszczenia węzłów i zasady ich kształtowania. Przedstawiona zostanie koncepcja transferu obciążenia przez poszczególne węzły. Przedstawiony zostanie przykład wymiarowania węzła za pomocą programu.