Test modułu wielowątkowości w AxisVM

Wielu naszych rozmówców pyta o wydajność programu AxisVM oraz jaki wpływ na nią ma dodatkowy moduł wielowątkowości (symbol MT w cenniku). O ile podanie czasu obliczeń jest niemiarodajne, bo zawsze jest on zależny od danej konfiguracji komputera i wielkości obliczanego modelu, to zbadać można co i w jakim stopniu wpłynie na szybkość obliczeń.

W naszym teście sprawdziliśmy 2 podstawowe parametry wpływające najbardziej na szybkość obliczeń w AxisVM 12, tj. wielkość pamięci RAM oraz wielowątkowość procesora.

Pamięci RAM nigdy za dużo

To powiedzenie nabrało prawdziwego sensu dopiero w dobie komputerów opartych na architekturze x64. Program AxisVM od wersji 12 w systemie Windows 64-bitowym może pracować również jako program 64-bitowy. Daje to tę przewagę, że w systemach 32-bitowych można maksymalnie zaadresować 4GB pamięci RAM.

Dostępna pamięć RAM powinna być na tyle duża, żeby zmieścił się w niej cały blok obliczeń. Do typowych konstrukcji prętowych z reguły wystarczająca jest ilość 8GB pamięci RAM. Przy zastosowaniu elementów powierzchniowych w dużych obiektach może być już potrzebna większa jej ilość.

Wielowątkowość w AxisVM

Jednak kluczową cechą mogącą przyspieszyć czas obliczeń jest ilość rdzeni procesora. W modułach dodatkowych AxisVM dostępny jest moduł MT, który pozwala równolegle wykorzystać podczas obliczeń więcej niż jeden rdzeń procesora.

Konfiguracja testowa i wyniki

  • laptop z czterordzeniowym procesorem i7 – 4702MQ
    pamięć RAM: 8/16 GB RAM
  • ilość elementów siatki powierzchniowej modelu: 14 321
  • rozmiar bloku solvera: 957 MB
  • rozmiar pliku modelu: 29,9 MB
  • analiza nieliniowa z uwzględnieniem zbrojenia rzeczywistego dla 1 kombinacji

Zestawienie wyników

pamięć
RAM zainstalowana
pamięć
RAM dostępna
moduł
MT
czas
analizy w min.
 %
8GB2,3GBNIE37:22315
16GB10GBNIE36:50310
8GB2,2GBTAK15:40132
16GB10GBTAK11:52100

Na podstawie wyników widać, że w powyższej konfiguracji z procesorem 4-rdzeniowym zastosowanie modułu wykorzystującego wielowątkowość procesora skróciło czas ponad trzykrotnie. Co ciekawe, większa ilość pamięci RAM przy wykorzystaniu modułu MT również spowodowała wyraźne przyspieszenie obliczeń, czego nie widać tak po przejściu na 16GB RAM bez modułu MT.

Sterowanie wielowątkowością w AxisVM

Sterowanie wielowątkowością w AxisVM

Sterowanie wielowątkowością

Użytkownicy procesorów wielordzeniowych mogą sterować ich wykorzystaniem w programie AxisVM. W Preferencjach AxisVM można wybrać ile wątków ma brać udział podczas obliczeń. Jest to przydatna opcja, gdy podczas uruchomionych analiz chcemy coś jeszcze zrobić na komputerze.

Podsumowanie

Powyższy test wskazuje, że zastosowanie modułu wielowątkowości daje odczuwalne przyspieszenie podczas obliczeń. Użytkownicy wykorzystujący w swojej pracy zaawansowane stacje robocze i pracujący z dużymi modelami docenią ten aspekt w codziennej pracy projektanta tym bardziej, że cena modułu wynosi 150€ dla AxisVM Professional.