TimberTech Buildings - nowy program w naszej ofercie

TimberTech Buildings – nowy program w naszej ofercie

Budownictwo stoi aktualnie przed wieloma wyzwaniami. Podyktowane różnymi wymaganiami zmiany, stają się motorem rozwoju i innowacji. W tym kontekście drewno postrzegane jest jako najbardziej perspektywiczny materiał spośród obecnie dostępnych i jak wskazują aktualne trendy, jego udział na rynku będzie się zwiększać. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych obecnie technologii budownictwa drewnianego jest technologia lekkiego szkieletu. Kolejna zyskująca dopiero na popularności w ostatnich latach w Europie Zachodniej, to budynki z drewnianych paneli krzyżowo klejonych (tzw. CLT lub XLAM). Wzrost zainteresowania panelami CLT można zauważyć również na rynku krajowym, bo choć w Polsce nie ma obecnie producenta paneli krzyżowo klejonych, to warto odnotować, że badania nad opracowaniem technologii ich produkcji z krajowego surowca już trwają.

Wychodząc na przeciw aktualnym przeobrażeniom firma GammaCAD włącza do swojej oferty program TimberTech Buildings, stając się wyłącznym jego dystrybutorem na terenie Polski. Oprogramowanie to służy do kompleksowego przeprowadzenia obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla budynków drewnianych wykonanych w technologii lekkiego szkieletu lub z paneli CLT.

Producentem wspomnianego oprogramowania jest włoska firma TimberTech s.r.l., która opracowała we współpracy z Uniwersytetem w Trydencie innowacyjny sposób modelowania budynków drewnianych. Sposób ten został zaimplementowany w programie TimberTech Buildings, dzięki czemu uzyskano niespotykaną do tej pory w programach inżynierskich łatwość modelowania oraz interpretacji wyników konstrukcji drewnianych. Narzędzie to oprócz weryfikacji elementów na trwałe sytuacje obliczeniowe, pozwala również zweryfikować wszystkie elementy drewniane na warunki pożarowe (wraz z uwzględnieniem ew. zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz sprawdzić i określić wpływ drgań stropów drewnianych na komfort użytkowania.

 

Przeczytaj jakie możliwości daje >>TimberTech Buildings<< i przetestuj wersję >>DEMO<<.