Aktualizacja R3 AxisVM 12

Informujemy, że dostępne jest już nowe wydanie AxisVM 12 oznaczone symbolem R3. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych nowych funkcjonalności i usprawnień.

Aktualizacja z bieżącej wersji do R3 jest darmowa dla każdego użytkownika programu AxisVM 12, zarówno w wersji komercyjnej, próbnej jak i studenckiej.

Lista najważniejszych zmian