12 R3

2014.11

Bezpośrednie rysowanie podpór

Bezpośrednie rysowanie podpór

Lista najważniejszych zmian:

Bezpośrednie rysowanie podpór

Nowe polecenie do rysowania bezpośredniego podpór z możliwością pobierania właściwości z już istniejących elementów i obliczania sztywności dla zadanych parametrów.

Bezpośrednie rysowanie podpór

Bezpośrednie rysowanie podpór

Pokaż tylko wybrane elementy

Pokaż tylko wybrane elementy

Pokaż tylko wybrane elementy

Nowy przycisk szybkiego wybierania, który pozwala wyświetlić na ekranie tylko wskazane wcześniej elementy. Polecenie to jest szybsze niż tworzenie widoku za pomocą polecenia „Fragment” i może być użyte do zawężenia wyników dla raportu z obliczeń.

Dopasowywanie kształtu paneli obciążeniowych

Dopasowywanie kształtu paneli obciążeniowych

Dopasowywanie kształtu paneli obciążeniowych

Panele obciążeniowe zostały wprowadzone wraz z wersją AxisVM 12, jako powierzchnie na które może oddziaływać wiatr lub śnieg. W wydaniu R3 AxisVM 12 panele te mogą być edytowane na zakładce „Obciążenia” poprzez chwycenie ich krawędzi lub węzła za pomocą myszy i wybranie z paska podręcznego odpowiedniego narzędzia.
W przypadku, gdy chcemy chwycić narożnik panelu, który pokrywa się z węzłem konstrukcji, należy wyłączyć widoczność węzłów (w „Symbole” na pasku szybkiego wybierania).

modyfikacja-paneli-obciazeniowych-ze-wzgledu-na-elementy-przenoszace-obciazenia

modyfikacja-paneli-obciazeniowych-ze-wzgledu-na-elementy-przenoszace-obciazenia

Modyfikacja paneli obciążeniowych ze względu na elementy przenoszące obciążenia

Polecenie pozwala wyedytować istniejący panel obciążeniowy i zmienić zakres elementów, które leżąc w płaszczyźnie panelu będą przenosić jego obciążenia.

Weryfikacja sprężyście podpartej belki jako fundamentu

Nowa opcja umożliwiająca weryfikację belki na podłożu sprężystym.

Kombinacje geotechniczne

Automatycznie generowane kombinacje geotechniczne pozwalają uzyskać bardziej ekonomiczne wyniki przy wymiarowaniu fundamentów niż kombinacje SGN.
Jeżeli Formuła kombinacji decydującej ustawiona jest na Automatyczne, to moduł do wymiarowania fundamentów automatycznie użyje kombinacji geotechnicznych. Istnieje także możliwość włączenia opcji Użytkownika i wybrania tych kombinacji ręcznie.

Uwzględnienie geometrycznej nieliniowości dla powłok ze zbrojeniem rzeczywistym

Uwzględnienie geometrycznej nieliniowości dla powłok ze zbrojeniem rzeczywistym

Uwzględnienie geometrycznej nieliniowości dla powłok ze zbrojeniem rzeczywistym

Dodano możliwość przeprowadzenia analizy nieliniowej powłok w celu uzyskania ugięcia w stanie zarysowanym z uwzględnieniem geometrycznej nieliniowości (przyrost odkształceń powoduje powstawanie dodatkowych sił wewnętrznych).

Tabela z wykorzystanymi w modelu gatunkami stali zbr.

Tabela z wykorzystanymi w modelu gatunkami stali zbr.

Tabela z wykorzystanymi w modelu gatunkami stali zbr.

Tabele z wartościami średnich wyników dla odcinków wycinających

Tabele z wartościami średnich wyników dla odcinków wycinających

Tabele z wartościami średnich wyników dla odcinków wycinających

Tabele z wynikami mogą teraz wyświetlić także uśrednione wartości między punktami gdzie wykres zmienia znak na odcinkach wycinających. Następujące dane wyświetlane są dla każdego odcinka: współrzędne punktu początkowego/końcowego, wartość średnia, długość odcinka, wartość i położenie wypadkowej.

Opcje filtrowania dla importu IFC

Nowa funkcjonalność pozwalająca lepiej kontrolować importowane przez IFC obiekty. Obiekty mogą być filtrowane ze względu na swoją historię (oddzielnie nowe, usunięte, zmodyfikowane, niezmienione), typ obiektu, przypisaną warstwę i zestawy właściwości (wytrzymałość ogniową czy inne informacje). Możliwości filtrowania zależą od zawartości pliku IFC.

Eksport zbrojenia rzeczywistego (zastosowanego) do IFC

Zbrojenie rzeczywiste określone w AxisVM może zostać teraz wyeksportowane do pliku IFC. W oknie dialogowym Zapisz wystarczy zaznaczyć opcję Eksportuj zbrojenie. Aby skorzystać z tej opcji konieczne jest ustawienie wersji formatu pliku IFC nie niższego niż 2×3.

Pozostałe nowości

  • Szybsze procedury obliczeń obciażenia od śnieg i wiatru
  • Zaktualizowana lista systemowych elementów ARBO
  • Inteligentne wymiary wykrywają elementy ARBO
  • Kanadyjska baza profili i materiałów oraz norma projektowa
  • Wiele innych poprawek i usprawnień