Aktualizacja R3 dla AxisVM13

AxisVM 13 otrzymało kolejne wydanie oznaczone numerem R3, a wraz z nim nowy moduł do Revita oraz nową opcję do zbrojenia rzeczywistego belek i żeber. Zapoznaj się z całą listą zmian wprowadzonych w tej wersji.

AxisVM 13 otrzymało kolejną znaczącą aktualizację, oznaczoną numerem R3. Wśród najważniejszych zmian wyróżnić warto nowy moduł interfejsu dla Revita oraz uwzględnienie w analizie nieliniowej zbrojenia rzeczywistego dla żeber. Analiza ta daje nam teraz jeszcze dokładniejsze wyniki, a co ważne pozwala nadal wymiarować żebra jako elementy prętowe (z uwzględnieniem ścinania).

Aktualizacja R3 jest darmowa dla wszystkich użytkowników wersji AxisVM 13, a także dostępna dla zarejestrowanych wersji studenckich i próbnych.

Zapoznaj się poniżej z listą zmian wprowadzonych w tej wersji.