13 R3

2016.06

Nowy moduł (REV) - interfejs do Revita

Nowy moduł (REV) - interfejs do Revita

Lista zmian wprowadzonych w tej wersji:

Nowy moduł (REV) – interfejs do Revita

Umożliwia import modelu statycznego z programu Autodesk Revit 2015 (lub wyższego) do AxisVM. Po instalacji specjalnego pluginu w Revit, model może zostać z niego przesłany za pomocą pliku (*.rae) na inne stanowisko z AxisVM lub poprzez bezpośredni interfejs COM (Revit i AxisVM na tym samym komputerze).

Opcja zachowania ostatniego widoku podczas operacji Cofania

Opcja zachowania ostatniego widoku podczas operacji Cofania

Opcja zachowania ostatniego widoku podczas operacji Cofania

Nowa opcje dla panelu obciążeniowego

Nowa opcje dla panelu obciążeniowego

Nowa opcje dla panelu obciążeniowego

Obciążenie z panelu może być rozłożone na elementy liniowe i obszary z aktywnego fragmentu. Panele mogą być także rozłożone na wybranych obszarach.

Ulepszenie obciążeń sejsmicznych

Dla spektrum po różnych kierunkach X oraz Y można teraz określać różne współczynniki qdC oraz qdY.

Analiza nieliniowa ze zbrojeniem rzeczywistym w żebrach

Analiza nieliniowa ze zbrojeniem rzeczywistym w żebrach

Analiza nieliniowa ze zbrojeniem rzeczywistym w żebrach

Rozszerzono możliwość analizy nieliniowej o uwzględnienie w modelu globalnym zbrojenia rzeczywistego dla elementów liniowych (żeber). Daje to możliwość uzyskania zgodnych wyników dla przemieszczenia w stanie zarysowanym płyty jak i wymiarowanego żebra z nim współpracującego.

Analiza sejsmiczna typu Pushover ze zbrojeniem rzeczywistym dla elementów liniowych i powierzchniowych

Rozbudowano możliwości generatora obciążeń od wiatru

Obciążenia od wiatru mogą być teraz automatycznie generowane na wystających elementach dachu (takich jak okapy) zgodnie z PN-EN 1991-4, pkt. 7.2.1.

Wirtualne pręty i pasma

Wirtualne pręty i pasma

Wirtualne pręty i pasma

Pręty i pasma wirtualne służą do prezentacji wyników z elementów powierzchniowych. Pozwalają one szybko przekonwertować wyniki sił wewnętrznych z przypisanych elementów powierzchniowych i przedstawić je jak wyniki elementów prętowych.

Szybkie przypisywania zbrojenia rzeczywistego belek/słupów

Szybkie przypisywania zbrojenia rzeczywistego belek/słupów

Szybkie przypisywania zbrojenia rzeczywistego belek/słupów

Do elementów jednokierunkowo oraz dwukierunkowo zginanych powstały osobne polecenia do szybkiego dodawania zbrojenia rzeczywistego, które nie wymagają wcześniejszego wejścia w wymiarowanie tych elementów.

Wyświetlenia przypisanego zbrojenia na modelu globalnym

Wyświetlenia przypisanego zbrojenia na modelu globalnym

Wyświetlenia przypisanego zbrojenia na modelu globalnym

Weryfikowanie zbrojenia rzeczywistego w belkach

Weryfikowanie zbrojenia rzeczywistego w belkach

Weryfikowanie zbrojenia rzeczywistego w belkach

Edycja ilości zbrojenia w oknie dialogowym wymiarowania belki żelbetowej, daje możliwość natychmiastowego śledzenia zmian w wynikach wymiarowania. Projektant zyskuje natychmiastowy podgląd na wpływ zadanego zbrojenia na wszystkie warunki wymiarujące (SGN i SGU) na całej długości elementu.

Wyświetlanie nazwy przekroju obok jego indeksu w Przeglądarce tabel

Wyświetlanie nazwy przekroju obok jego indeksu w Przeglądarce tabel

Wyświetlanie nazwy przekroju obok jego indeksu w Przeglądarce tabel

Oznaczenie materiałów użytych na modelu w Przeglądarce tabel

Oznaczenie materiałów użytych na modelu w Przeglądarce tabel

Oznaczenie materiałów użytych na modelu w Przeglądarce tabel