Artykuł „Analiza globalna konstrukcji stalowych wg EC3”

We wrześniowym numerze czasopisma Materiały Budowlane (09/2014) opublikowany został artykuł przybliżający problem globalnej analizy konstrukcji stalowych w ujęciu Eurokodu 3.

Analiza wyboczeniowa całej konstrukcji i jej interpretacja nastręcza wiele trudności projektantom, dlatego mamy nadzieję, że artykuł ten przybliży tę tematykę, również od strony praktycznej. Przedstawione w artykule modele konstrukcji zostały przeanalizowane w programie AxisVM. Poniżej załączamy linki do tych modeli i przeglądarki AxisVM Viewer.

Skan artykułu Globalna analiza stateczności konstrukcji wg EC3
(dzięki uprzejmości wydawnictwa SIGMA NOT)