Plik

Analiza globalna konstrukcji stalowych w ujęciu Eurokodu 3

Artykuł opisuje dobór analizy globalnej dla konstrukcji stalowych obliczanych wg PN-EN 1993-1-1 (EC3) w zależności od wrażliwości konstrukcji na efekty drugiego rzędu.

Artykuł z Materiały Budowlane 2014-09