Plik

Modele weryfikacyjne [ZIP]

Paczka ZIP zawiera pliki z modelami i wynikami, które wykorzystano jako zadania weryfikacyjne w dokumencie AxisVM-przyklady-weryfikacyjne.pdf