Plik

Przewodnik CLT

Przewodnik opisuje założenia, metodę analizy i wymiarowania paneli klejonych krzyżowo (CLT) przyjętą w module XLAM. Opisany został również sposób ich definiowania w programie AxisVM.