Plik

Przewodnik do Auto Ncr

Przewodnik opisujący funkcjonalność AutoNcr. Jest to mechanizm zastosowany w AxisVM do automatycznego wyznaczania współczynnika długości wyboczenia giętnego dla prętów stalowych. Oprócz obszernego przedstawienia metodologii działania, zwrócono również uwagę na ograniczenia zastosowania, aby ustrzec się przed istotnymi błędami podczas projektowania. Przewodnik zawiera także wiele przykładów, gdzie dokonano porównania wyników AutoNcr z liniową analizą wyboczeniową (LBA), nieliniową analizą sprężystą (GNIA) oraz nieliniową analizą niesprężystą (GMNIA).

Aktualizacja 19.02.2020