Plik

Przykłady weryfikacyjne [PDF]

Dokument zawiera testowe zadania i ich rezultaty otrzymane w AxisVM. Zadania te weryfikują funkcjonalność poszczególnych analiz dostępnych w programie oraz obliczeń wytrzymałościowych z dobrze znanymi  rozwiązaniami teoretycznymi. Dokument zawiera większość typów elementów i główne możliwości AxisVM. Przedstawione zadania mogą stać również punktem wyjścia do dalszych sprawdzeń wykonanych przez użytkownika dla konkretnych zastosowań programu.