Plik

Wybrane aspekty modelowania prętowych konstrukcji stalowych

W artykule przedstawiono rodzaje analizy globalnej prętowych konstrukcji stalowych (LA, LBA, GNA, MNA, GMNA, GNIA, GMNIA). Rozważania dotyczą uwzględnienia wpływu zarówno zdeformowanej geometrii ustroju prętowego, jak i ewentualnej nieliniowości materiałowej. Przedstawiona systematyka analiz globalnych bazuje na wymaganiach Eurokodu 3 oraz w przejrzysty sposób podaje warunki ich stosowania. Rozważania podsumowuje przykład przestrzennej analizy globalnej stalowej konstrukcji prętowej.

Artykuł z Materiały Budowlane 2016-12