Plik

Wyznaczenie sprężystego momentu krytycznego dla dowolnych przekrojów otwartych i zamkniętych

Artykuł przedstawia problem określania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla stalowych przekrojów otwartych i zamkniętych. Omówiono wpływ podparcia bocznego i poziomu przyłożenia obciążenia na wielkość Mcr. Ponadto porównano podejście analityczne oraz metodę elementów skończonych do wyznaczania Mcr.

Artykuł z Materiały Budowlane 2015-09