Lista nowości w AxisVM 12

AxisVM 12 to bez wątpienia bardzo ważna wersja w historii tego programu. Wnosi bardzo wiele ciekawych funkcji i ulepszeń, dzięki czemu AxisVM jest obecnie jednym z najciekawszych programów obliczeniowych dla projektantów konstrukcji.

Przygotowana lista ma za zadnie opisowo przedstawić najważniejsze nowości w AxisVM 12. Lista zaimplementowanych zmian i funkcjonalności jest znacznie dłuższa. Postanowiliśmy jednak skupić się na najciekawszych z nich i przedstawić z krótkim opisem.