12 R1

2013.11

Lista nowości w AxisVM 12

64 bitowa wersja program

Natywna wersja 64bit pozwala uzyskać bezproblemowy dostęp do całej pamięci fizycznej komputera podczas obliczeń oraz dla pre- i postprocesora. Dla użytkowników oznacza to wygodniejszą i jeszcze szybszą pracę programu z bardziej złożonymi modelami.

Moduł do generowania obciążeń klimatycznych

Nowy moduł umożliwia szybkie i wygodne utworzenie przypadków obciążeń od wiatru i śniegu. Program automatycznie uwzględnia różne kierunki dla wiatru, nawiewania śniegu i stosuje odpowiednie zróżnicowanie obciążenia na obciążanej powierzchni.

Wprowadzone tzw. panele obciażeniowe określają przegrody dla obciążeń klimatycznych. Na ich krawędziach możliwe jest definiowanie attyk i przylegających budynków dla przypadków obciążenia śniegiem, dzięki czemu automatycznie zostaną uwzględnione worki śnieżne zgodnie z kierunkiem nawiewania.

Rozbudowane notki obliczeniowe dla sprawdzania przebicia i posadowienia bezpośredniego

Pełna notka obliczeniowa z odniesieniami do zastosowanych wzorów normowych oraz podstawionymi do nich wartościami w module posadowienia bezpośredniego (ławy, stopy) oraz przy sprawdzaniu przebicia płyty żelbetowej.

Plastyczny model materiału

Plastyczny model materiału

Plastyczny model materiału

Wprowadzenie tej funkcjonalności spowodowało powstanie odrębnego zakresu analiz w konfiguracji AxisVM (zakładka Konfiguracje AxisVM).

Dzięki tej opcji możliwe są zaawansowane analizy elementów z materiału o nieliniowej charakterystyce naprężenie-odkształcenie. Oprócz obecnego modelu materiału liniowo-sprężystego (zgodnie z prawem Hooke’a) możliwe jest teraz zastosowanie modelu nieliniowo-sprężystego (brak nieodwracalnych deformacji) lub plastycznego (z nieodwracalnymi deformacjami). W wynikach analizy statycznej i dynamicznej możliwe jest teraz otrzymanie odkształceń sprężystych, plastycznych i całkowitych.

Wczytywanie podkładów z plików PDF

Wczytywanie podkładów z plików PDF

Wczytywanie podkładów z plików PDF

Do istniejącej możliwości stosowania w AxisVM podkładów DXF dodano popularny format PDF. Obecnie nie ma przeszkód, aby rysunek w tym formacie wykorzystać jako podkład przy tworzeniu modelu obliczeniowego.

Edycja podkładów DXF/PDF z poziomu AxisVM

Edycja podkładów DXF/PDF z poziomu AxisVM

Edycja podkładów DXF/PDF z poziomu AxisVM

Już nie trzeba cofać się do programu typu CAD, wprowadzać zmiany i ponownie podpinać podkładu. Prostą edycję podkładu możemy wykonać z poziomu AxisVM.

Funkcja definiowania dowolnej ilości własnych obwiedni

Funkcja definiowania dowolnej ilości własnych obwiedni

Funkcja definiowania dowolnej ilości własnych obwiedni

Obecna funkcjonalność pozwalała na zdefiniowanie każdorazowo tylko jednej obwiedni ze wskazanych przypadków obciążeń lub kombinacji. W nowej wersji można za jednym razem zdefiniować dowolną ilość obwiedni. W progamie zamieszczone zostały domyślne obwiednie, które są najczęściej używane: Wszystkie SGN, Wszystkie SGU itd.

Szablony raportów

Szablony raportów

Szablony raportów

Umożliwiają stworzenie wzorców dokumentacji pasujących najlepiej do wybranego typu konstrukcji (np: płyta, rama przestrzenna itd). Dzięki temu, można opracować własny standard raportu i szybko zastosować go dla wybranego typu konstrukcji i znacznie skrócić czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji obliczeniowej.

Optymalizacja obliczeń Mcr przy wymiarowaniu stali

Własny algorytm do obliczania Mcr, zastąpił wcześniej wykorzystywany przez AxisVM program LTBeam. Uzyskano przez to znaczne przyspieszenie obliczeń z zachowaniem wysokiej dokładności otrzymywanych wyników dla Mcr.

I wiele innych ulepszeń…

jak np: zapisywanie własnej legendy kolorów do poszczególnych komponentów wyników, stosowanie na jednym modelu wielu układów siatek konstrukcyjnych, wyświetlanie składników kombinacji po najechaniu na nią kursorem na liście z obciążeniami, itd.