8 Virtual Steel

Tabela połączeń

Tabela połączeń

1. Tabela połączeń

Lepsza kontrola nad zastosowanymi w modelu połączeniami dzięki tabeli połączeń. Wyświetla ona podstawowe elementy każdego obecnego połączenia: numer i profil elementu głównego oraz dołączonego, opis śrub. Kliknięcie w tabeli na wybrane połączenie umożliwi jego skopiowanie, usunięcie lub podświetlenie na modelu z połączonymi profilami.

Pozycjonowanie na podstawie elementu przewodniego

Pozycjonowanie na podstawie elementu przewodniego

2. Pozycjonowanie na podstawie elementu przewodniego

Wszystkie elementy dodatkowe dołączone do elementu głównego mogą zostać teraz ponumerowane jako podpozycja (np.: 7.1; 7.2; 7.3 itd.)

Zestawienie materiału na rysunku dla grupy elementów (2D-Rzut ogólny)

Zestawienie materiału na rysunku dla grupy elementów (2D-Rzut ogólny)

3. Zestawienie materiału na rysunku dla grupy elementów (2D-Rzut ogólny)

Wstawiona tabela automatycznie dostosowuje się do wybranej skali rysunku.

Ulepszona lista grup

Ulepszona lista grup

4. Ulepszona lista grup

W przypadku, gdy wskazany na modelu element należy do więcej niż jednej grupy, każda z nich zostanie podświetlona na liście grup. W wersji 8 programu istnieje także możliwość swobodnego sortowania grup na ich liście. Wielkość okna z grupami dostosowuje się do jego zawartości.

Łatwa zmiana numeru pozycji

Łatwa zmiana numeru pozycji

5. Kopiowanie elementów dodatkowych

Wprowadzono możliwość kopiowania elementów dodatkowych nie tylko w obrębie elementu głównego, ale także pomiędzy różnymi elementami głównymi.

6. Łatwa zmiana numeru pozycji

Numer pozycji może zostać teraz zmodyfikowany bezpośrednio w zakładce edycji profilu i we właściwościach elementu dodatkowego.

Baza profili zimnogiętych

Baza profili zimnogiętych

7. Baza profili zimnogiętych

Oprócz zmiany bazy profili zimnogiętych na profile charakterystyczne i dostępne w naszym kraju, pojawiła się też możliwość ich parametrycznego definiowania.

Stopnie WEMA

Stopnie WEMA

8. Stopnie WEMA

Stopnie kratowe WEMA od teraz dostępne w bazie.

9. Automatyczne dopasowywanie elementów dołączonych po edycji ich położenia

Jeżeli w wyniku przesunięcia elementu z wygenerowanym już połączeniem okaże się, że konieczna jest jego modyfikacja np. podcięcie, to zostanie ona automatycznie zastosowana.

10. Przegląd nowych połączeń

Wraz z pojawieniem się nowej wersji, biblioteka połączeń została wzbogacona o kolejne makra: