9 Virtual Steel

Kostka widoku 3D

Kostka widoku 3D

1. Kostka widoku 3D

Prawdopodobnie znana wszystkim kostka widoków z programów typu CAD pojawiła się także w Virtual Steel. Za jej pomocą możemy wygenerować aż 54 widoki naszego projektu. Dzięki niej możemy także szybko sprawdzić, w którą stronę zwrócone są poszczególne osie współrzędnych.

2. Zakładka zawierająca listę profili oraz śrub

Wszystkie profile, a także śruby stworzone w naszym modelu są teraz wyszczególnione i opisane na liście w nowym okienku informacyjnym. Po kliknięciu w dany element na liście, zostanie on podświetlony na widoku 3D, dzięki czemu możemy w łatwy sposób zlokalizować dany element na złożonym modelu.

Współpraca z programem SketchUP Pro

Współpraca z programem SketchUP Pro

3. Eksport modelu do formatu IFC

Producent programu w nowej wersji mocno postawił na współpracę z innymi programami. Dzięki opcji zapisania projektu w formacie IFC mamy możliwość późniejszego otwarcia go i wykorzystania w innych programach używanych w procesie projektowania (REVIT, ALLPLAN, ARCHICAD itd.).

4. Współpraca z programem SketchUP Pro

W nowej wersji programu Virtual Steel dołożono bezpłatny dodatek, umożliwiający współpracę z programem SketchUp Pro. Możliwy jest zarówno eksport, jak i import plików, czyli kompleksowa wymiana pomiędzy programami.

Ulepszenia modułów dodatkowych

Ulepszenia modułów dodatkowych

5. Rozszerzony interfejs STL

STL jest interfejsem wielu programów CAD i jest często wykorzystywany do wydruków 3D. Dzięki jego rozszerzeniu w nowej wersji programu Virtual Steel, możemy teraz odczytywać dane binarne STL.

6. Eksport modelu do formatu STEP

STEP jest formatem wymiany stosowanym głównie w inżynierii mechanicznej i samochodowej. Dzięki możliwości eksportu do wyżej wymienionego formatu, możliwa jest teraz bezproblemowa współpraca z konstruktorami maszyn stosującymi format STEP w swoich projektach.

7. Ulepszenia modułów dodatkowych

Od teraz mamy znacznie większe możliwości, jeżeli chodzi o edycję elementów wprowadzanych za pomocą modułów dodatkowych. Przykładowo dla modułu „Barierki przemysłowe” możemy teraz dowolnie zdefiniować rozstaw słupków. W zakładce „Dane szczegółowe” możemy także wprowadzić parametry dotyczące np.: otworowania podstawy słupków dla barierek przemysłowych.

Ulepszenia modułów dodatkowych

Ulepszenia modułów dodatkowych

Poprawiony widok zaznaczania obszarowego

Poprawiony widok zaznaczania obszarowego

8. Ulepszone anulowanie operacji

Za pomocą klawisza ESC możemy teraz wyjść także z trybu pomiaru i zatrzymać inne dodatkowe czynności.

9. Poprawiony widok zaznaczania obszarowego

Od tej chwili możemy w łatwy sposób stwierdzić, czy zaznaczając elementy obszarem, wyróżnieniu ulegną wszystkie fragmenty obiektu przecięte przez obszar, czy tylko te znajdujące się w nim w całości. Zaznaczając bowiem elementy ze strony lewej do prawej, prostokąt zaznaczenia będzie miał obwód ciągły, natomiast ze strony prawej do lewej będzie on przerywany (podobnie jak w ogólnodostępnych systemach CAD).

Dwie nowe metody pozwalające nadać nachylenie elementom

Dwie nowe metody pozwalające nadać nachylenie elementom

10. Dwie nowe metody pozwalające nadać nachylenie elementom

Proces ten znacznie przyspiesza pracę w programie, gdyż mamy możliwość rysowania konstrukcji w płaszczyźnie poziomej, a następnie w prosty i szybki sposób możemy nadać odpowiednie nachylenia. Aby skorzystać z nowych funkcji należy wejść w zakładkę „Edytor konstrukcji”, zaznaczyć dany element i wybrać opcję „Rozciągnij” lub „Obróć z kopią”. Następnie musimy oznaczyć punkt, względem którego element ma zostać nachylony, zdecydować wokół której osi nachylenie to ma powstać i wprowadzić odpowiedni kąt w stopniach lub w procentach.

– dla funkcji „Rozciągnij” – element ulega nachyleniu oraz rozciągnięciu tak, aby rzut poziomy elementu nie uległ zmianie (zwiększa się długość elementu),

– dla funkcji „Obróć z kopią” – element ulega nachyleniu bez rozciągnięcia, wciąż zachowuje tą samą długość. Dzięki tej opcji możemy teraz obracać całą Naszą konstrukcję z płaszczyzny poziomej do pionowej (w poprzednich wersjach była jedynie możliwość obrotu konstrukcji w płaszczyźnie poziomej).

Nowa funkcja

Nowa funkcja "Złącz elementy"

11. Nowa funkcja „Złącz elementy”

Programy do analizy konstrukcji budowlanych często dzielą elementy konstrukcyjne na mniejsze odcinki. Po imporcie projektu w programie Virtual Steel można je teraz znów połączyć, jeżeli mają te same cechy i są wyrównane względem siebie. Służy do tego funkcja „Dodatki – Złącz elementy” w pasku narzędzi. Ten sam zabieg można wykonać rysując tylko w programie Virtual Steel kilka identycznych elementów w jednej linii.

12. Poprawiona płynność działania programu

13. Nowe połączenia między elementami

Poniżej lista nowych połączeń, które pojawiły się w wersji 9: