Dokumentacja i inne pliki do pobrania

Podręczniki
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Przewodnik do Auto Mcr
AutoMcr to aplikacja wewnętrzna AxisVM do wyznaczania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla elementów konstrukcji stalowych.…
Polski 25-04-2017 863.1 KB
Przewodnik do Auto Ncr
Przewodnik opisujący funkcjonalność AutoNcr. Jest to mechanizm zastosowany w AxisVM do automatycznego wyznaczania współczynnika długości…
Polski 31-05-2016 2.7 MB
Podręcznik AxisVM X5 [ZIP]
Podstawowy podręcznik do AxisVM X5 wydanie R3, który dostępny jest również z poziomu menu głównego…
Polski 04-02-2020 24.5 MB
Przewodnik IFC
Krótki przewodnik do wymiany danych w formacie IFC na przykładzie AxisVM oraz ArchiCAD. Dokument zawiera…
Polski 29-04-2020 834 KB
Samouczki
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Samouczek podstawowy krok po kroku
Samouczek w postaci PDF zawiera opis krok po kroku podstawowych czynności w zakresie analizy statycznej…
Polski 19-02-2020 17 MB
Samouczek zaawansowany krok po kroku
Samouczek w postaci PDF zawiera opis krok po kroku analizy dynamicznej czterokondygnacyjnej ramy stalowej oraz…
Polski 19-02-2020 11.5 MB
Kratownica 2D - samouczek
Krótki samouczek przedstawiający proces modelowania i analizy prostej kratownicy 2D.
Polski 19-02-2016 414.2 KB
Weryfikacje
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Zadania weryfikacyjne
Dokument zawiera testowe zadania i ich rezultaty otrzymane w AxisVM. Zadania te weryfikują funkcjonalność poszczególnych…
Angielski 30-11-2018 6.6 MB
Weryfikacja powierzchniowych elementów skończonych
Istotną cechą programu MES jest dokładność jego wyników dla elementów skończonych. Przedstawione w dokumencie testy…
Angielski 31-03-2016 204.4 KB
Artykuły naukowe
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Wybrane aspekty modelowania prętowych konstrukcji stalowych
W artykule przedstawiono rodzaje analizy globalnej prętowych konstrukcji stalowych (LA, LBA, GNA, MNA, GMNA, GNIA,…
Polski 05-12-2016 220.8 KB
Wymiarowanie stalowych słupów dwugałęziowych
W artykule poruszona została kwestia wymiarowania stalowych słupów dwugałęziowych. Porównane zostały dwa modele obliczeniowe mające…
Polski 02-10-2017 1.6 MB
Wyznaczenie sprężystego momentu krytycznego dla dowolnych przekrojów otwartych i zamkniętych
Artykuł przedstawia problem określania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla stalowych przekrojów otwartych i zamkniętych. Omówiono…
Polski 01-09-2015 273.4 KB
Analiza globalna konstrukcji stalowych w ujęciu Eurokodu 3
Artykuł opisuje dobór analizy globalnej dla konstrukcji stalowych obliczanych wg PN-EN 1993-1-1 (EC3) w zależności…
Polski 01-09-2014 235.8 KB
Wpływ podatności węzłów na analizę globalną stalowych ram portalowych
W artykule przedstawiono wpływ sztywności obrotowej węzłów na rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń w stalowych…
Polski 04-02-2019 1.2 MB