Dokumentacja i inne pliki do pobrania

Podręczniki
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Podręcznik AxisVM X6
Podręcznik do AxisVM X6 wydanie R1, który dostępny jest również z poziomu menu głównego programu…
Polski 09-06-2021 31.4 MB
Przewodnik do Auto Mcr
AutoMcr to aplikacja wewnętrzna AxisVM do wyznaczania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla elementów konstrukcji stalowych.…
Polski 25-04-2017 863.1 KB
Przewodnik do Auto Ncr
Przewodnik opisujący funkcjonalność AutoNcr. Jest to mechanizm zastosowany w AxisVM do automatycznego wyznaczania współczynnika długości…
Polski 31-05-2016 2.7 MB
Przewodnik IFC
Krótki przewodnik do wymiany danych w formacie IFC na przykładzie AxisVM oraz ArchiCAD. Dokument zawiera…
Polski 29-04-2020 834 KB
Samouczki
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Samouczek podstawowy krok po kroku
Samouczek w postaci PDF zawiera opis krok po kroku podstawowych czynności w zakresie analizy statycznej…
Polski 19-02-2020 17 MB
Samouczek zaawansowany krok po kroku
Samouczek w postaci PDF zawiera opis krok po kroku analizy dynamicznej czterokondygnacyjnej ramy stalowej oraz…
Polski 19-02-2020 11.5 MB
Kratownica 2D - samouczek
Krótki samouczek przedstawiający proces modelowania i analizy prostej kratownicy 2D.
Polski 19-02-2016 414.2 KB
Weryfikacje
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Zadania weryfikacyjne
Dokument zawiera testowe zadania i ich rezultaty otrzymane w AxisVM. Zadania te weryfikują funkcjonalność poszczególnych…
Angielski 30-11-2018 6.6 MB
Weryfikacja powierzchniowych elementów skończonych
Istotną cechą programu MES jest dokładność jego wyników dla elementów skończonych. Przedstawione w dokumencie testy…
Angielski 31-03-2016 204.4 KB
Artykuły naukowe
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Wpływ podatności węzłów na analizę globalną stalowych ram portalowych
W artykule przedstawiono wpływ sztywności obrotowej węzłów na rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń w stalowych…
Polski 04-02-2019 1.2 MB
Wymiarowanie stalowych słupów dwugałęziowych
W artykule poruszona została kwestia wymiarowania stalowych słupów dwugałęziowych. Porównane zostały dwa modele obliczeniowe mające…
Polski 02-10-2017 1.6 MB
Wybrane aspekty modelowania prętowych konstrukcji stalowych
W artykule przedstawiono rodzaje analizy globalnej prętowych konstrukcji stalowych (LA, LBA, GNA, MNA, GMNA, GNIA,…
Polski 05-12-2016 220.8 KB
Wyznaczenie sprężystego momentu krytycznego dla dowolnych przekrojów otwartych i zamkniętych
Artykuł przedstawia problem określania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla stalowych przekrojów otwartych i zamkniętych. Omówiono…
Polski 01-09-2015 273.4 KB
Analiza globalna konstrukcji stalowych w ujęciu Eurokodu 3
Artykuł opisuje dobór analizy globalnej dla konstrukcji stalowych obliczanych wg PN-EN 1993-1-1 (EC3) w zależności…
Polski 01-09-2014 235.8 KB