Dokumentacja i inne pliki do pobrania

Podręczniki
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Podręcznik AxisVM X7
Podręcznik do AxisVM X7, który dostępny jest również z poziomu menu głównego programu po jego…
Polski 05-06-2024 41.4 MB
Przewodnik WIND
Dokument zawierający założenia i informacje odnośnie konfiguracji analizy numerycznego tunelu aerodynamicznego WIND dostępnego w AxisVM.
Polski 05-06-2024 2.8 MB
Przewodnik CLT
Przewodnik opisuje założenia, metodę analizy i wymiarowania paneli klejonych krzyżowo (CLT) przyjętą w module XLAM.…
Polski 01-04-2022 870.4 KB
Przewodnik do Auto Mcr
AutoMcr to aplikacja wewnętrzna AxisVM do wyznaczania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla elementów konstrukcji stalowych.…
Polski 25-04-2017 863.1 KB
Przewodnik do Auto Ncr
Przewodnik opisujący funkcjonalność AutoNcr. Jest to mechanizm zastosowany w AxisVM do automatycznego wyznaczania współczynnika długości…
Polski 31-05-2016 2.7 MB
Przewodnik IFC
Krótki przewodnik do wymiany danych w formacie IFC na przykładzie AxisVM oraz ArchiCAD. Dokument zawiera…
Polski 29-04-2020 834 KB
Samouczki
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Samouczek podstawowy krok po kroku
Samouczek w postaci PDF zawiera opis krok po kroku podstawowych czynności w zakresie analizy statycznej…
Polski 01-06-2021 8 MB
Samouczek zaawansowany krok po kroku
Samouczek w postaci PDF zawiera opis krok po kroku analizy dynamicznej czterokondygnacyjnej ramy stalowej oraz…
Polski 19-02-2020 11.5 MB
Przykłady weryfikujące
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Przykłady weryfikacyjne [PDF]
Dokument zawiera testowe zadania i ich rezultaty otrzymane w AxisVM. Zadania te weryfikują funkcjonalność poszczególnych…
Angielski 26-05-2023 5.9 MB
Modele weryfikacyjne [ZIP]
Paczka ZIP zawiera pliki z modelami i wynikami, które wykorzystano jako zadania weryfikacyjne w dokumencie…
Angielski 26-05-2023 520.8 MB
Weryfikacja powierzchniowych elementów skończonych [PDF]
Istotną cechą programu MES jest dokładność jego wyników dla elementów skończonych. Przedstawione w dokumencie testy…
Angielski 26-05-2023 481.5 KB
Artykuły naukowe
Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Wymiarowanie słupów żelbetowych na podstawie różnych analiz globalnych
W artykule omówiono różne rodzaje analiz globalnych żelbetowych konstrukcji prętowych. Na przykładzie ramy żelbetowej porównano…
Polski 20-03-2024 488.9 KB
Badania diagnostyczne dynamiki i analiza numeryczna fundamentów pod turbogenerator
W artykule przedstawiono aktualne trendy w badaniach i analizie numerycznej dynamicznego obciążenia w odniesieniu do…
Angielski 08-02-2023 7.8 MB
Wpływ podatności węzłów na analizę globalną stalowych ram portalowych
W artykule przedstawiono wpływ sztywności obrotowej węzłów na rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń w stalowych…
Polski 04-02-2019 1.2 MB
Wymiarowanie rygla ramy portalowej - wsp. równoważnego stałego momentu Cmy
Wymiarowanie stali metodą elementów wydzielonych często stawia pytania odnośnie prawidłowego rozpatrzenia podparć wymiarowanych elementów. W…
Polski 26-09-2022 640.8 KB
Wymiarowanie stalowych słupów dwugałęziowych
W artykule poruszona została kwestia wymiarowania stalowych słupów dwugałęziowych. Porównane zostały dwa modele obliczeniowe mające…
Polski 02-10-2017 1.6 MB
Wybrane aspekty modelowania prętowych konstrukcji stalowych
W artykule przedstawiono rodzaje analizy globalnej prętowych konstrukcji stalowych (LA, LBA, GNA, MNA, GMNA, GNIA,…
Polski 05-12-2016 220.8 KB
Wyznaczenie sprężystego momentu krytycznego dla dowolnych przekrojów otwartych i zamkniętych
Artykuł przedstawia problem określania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla stalowych przekrojów otwartych i zamkniętych. Omówiono…
Polski 01-09-2015 273.4 KB
Analiza globalna konstrukcji stalowych w ujęciu Eurokodu 3
Artykuł opisuje dobór analizy globalnej dla konstrukcji stalowych obliczanych wg PN-EN 1993-1-1 (EC3) w zależności…
Polski 01-09-2014 235.8 KB