Dokumentacja i inne pliki do pobrania

Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Podręcznik AxisVM X5
Podstawowy podręcznik do AxisVM X5, który dostępny jest również z poziomu menu głównego programu po jego zainstalowaniu.
Polski 15-07-2019 26.8 MB
Przewodnik do Auto Mcr
AutoMcr to aplikacja wewnętrzna AxisVM do wyznaczania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla elementów konstrukcji stalowych. Przewodnik przedstawia możliwości tego narzędzia przy analizie zwichrzenia oraz zawiera podsumowanie wyników modeli weryfikujących, gdzie wyniki z AutoMcr zestawiono z wynikami z literatury oraz wynikami z innych programów.
Polski 25-04-2017 1.5 MB
Przewodnik do Auto Ncr
Przewodnik opisujący funkcjonalność AutoNcr. Jest to mechanizm zastosowany w AxisVM do automatycznego wyznaczania współczynnika długości wyboczenia giętnego dla prętów stalowych. Oprócz obszernego przedstawienia metodologii działania, zwrócono również uwagę na ograniczenia zastosowania, aby ustrzec się przed istotnymi błędami podczas projektowania. Przewodnik zawiera także wiele przykładów, gdzie dokonano porównania wyników AutoNcr z liniową analizą wyboczeniową (LBA), nieliniową analizą sprężystą (GNIA) oraz nieliniową analizą niesprężystą (GMNIA).
Polski 31-05-2016 3.1 MB