X4 R2

2017.09

Powtórz ostatnie polecenie

Powtórz ostatnie polecenie

1. OGÓLNE

1.1. Powtórz ostatnie polecenie

Na życzenie wielu użytkowników dodano komendę „Powtórz ostatnie polecenie”, które na pewno poprawia sprawność i wygodę obsługi programu. Domyślnym skrótem klawiaturowym, podobnie jak w środowisku CAD, jest [SPACJA], .

Etykiety ze współrzędnymi węzłów

Etykiety ze współrzędnymi węzłów

1.2. Etykiety ze współrzędnymi węzłów

Nowa opcja pozwalająca wyświetlić na modelu etykiety ze współrzędnymi węzłów.

1.3. Nowe polecenia do usuwania siatki z elementów liniowych i powierzchniowych

Polecenia do usuwania siatki są teraz bardziej widoczne i wygodniejsze w codziennym zastosowaniu.

Wyświetlanie siatki z punktami środkowymi

Wyświetlanie siatki z punktami środkowymi

1.4. Wyświetlanie siatki z punktami środkowymi

Punkty środkowe elementów skończonych siatki moga być teraz domyślnie wyświetlane razem z siatką, a nie jako odrębna opcja.

Wyczyść z niepotrzebnych linii i węzłów

Wyczyść z niepotrzebnych linii i węzłów

1.5. Wyczyść z niepotrzebnych linii i węzłów

Na zakładce Geometria pojawiło się nowe polecenie, pozwalające szybko usunąć z modelu zbędne linie i węzły.

Import belek o zmiennym przekroju z REVIT

Import belek o zmiennym przekroju z REVIT

1.6. Import belek o zmiennym przekroju z REVIT

Wraz z wersją X4 pojawiła się możliwość importu ścian i płyt o zmiennej grubości. Z wersją X4 R2 dodane zostały elementy prętowe o zmiennym przekroju.

1.7. Pomoc kontekstowa

Pomoc kontekstowa jest ponownie dostępna w AxisVM. Wciśnięcie klawisza F1 otwiera podręcznik na odpowiednim rozdziale.

Ustawienie wyrównania ściany przy rysowaniu bezpośrednim

Ustawienie wyrównania ściany przy rysowaniu bezpośrednim

2. ELEMENTY

2.1. Ustawienie wyrównania ściany przy rysowaniu bezpośrednim

Dla wygodniejszego i szybszego wstawiania ścian w trybie bezpośrednim, dodana została opcja ustawienia odsunięcia ściany względem linii tworzącej.

Definicja własnej macierzy sztywności dla obszarów

Definicja własnej macierzy sztywności dla obszarów

2.2. Definicja własnej macierzy sztywności dla obszarów

Funkcja pozwalająca zdefiniować niestandardową macierz sztywności obszaru przyda się na pewno użytkownikom zaawansowanym oraz korzystającym z AxisVM na uczelniach.

Pomoc przy ustalaniu normowych wartości współczynników częściowych

Pomoc przy ustalaniu normowych wartości współczynników częściowych

3. OBCIĄŻENIA

3.1. Pomoc przy ustalaniu normowych wartości współczynników częściowych

Ikonka książki obok wartości współczynników pozwala łatwo wybrać zestaw współczynników, zgodny z projektowaną sytuacją obliczeniową czy kategorią obciążenia.

Zaawansowany model materiału dla betonu i muru w konfiguracji PNL

Zaawansowany model materiału dla betonu i muru w konfiguracji PNL

4. ANALIZA

4.1. Zaawansowany model materiału beton / mur (konfiguracja PNL)

Nowa wersja znacznie rozszerza możliwości konfiguracji PNL. Dla materiału typu Beton lub Mur można przyjąć teraz materiał oparty na kryterium uplastycznienia wg Bresler-Pister (zmodyfikowane kryterium Drucker-Prager).

Skurcz i pełzanie betonu w analizie nieliniowej

Skurcz i pełzanie betonu w analizie nieliniowej

4.2. Skurcz i pełzanie betonu w analizie nieliniowej

Zaawansowane opcje do analiz żelbetu, pozwalają teraz bezpośrednio uwzględnić skurcz i pełzanie betonu i otrzymać wyniki ugięcia całkowitego w_tot.

Własne ustawienia parametrów do wymiarowania (stal i żelbet)

Własne ustawienia parametrów do wymiarowania (stal i żelbet)

5. WYMIAROWANIE I WYNIKI

5.1. Własne ustawienia parametrów do wymiarowania (stal i żelbet)

W wielu miejscach norma projektowa dopuszcza różne metody wyznaczania wartości pośrednich do wymiarowania. W AxisVM X4 R2 dodano możliwość własnego ustawiania kluczowych parametrów normowych dla wymiarowania stali i żelbetu (np. słupy żelbetowe wg metody nominalnej krzywizny lub sztywności).

Nowe komponenty wyników dla żelbetu

Nowe komponenty wyników dla żelbetu

5.2. Nowe komponenty wyników dla żelbetu

Rozszerzony zakres komponentów wyników pozwala teraz zobaczyć dodatkowe wartości obliczeń na ścinanie dla żelbetowych elementów powierzchniowych.

Odfiltrowywanie słupów żelbetowych

Odfiltrowywanie słupów żelbetowych

5.3. Odfiltrowywanie słupów żelbetowych

Przełącznik nad tabelą z wynikami wymiarowania dla słupów żelbetowych pozwala teraz wyświetlić w tabeli tylko te słupy, które nie spełniają warunków wymiarowania.

Ugięcia względne dla płyt

Ugięcia względne dla płyt

5.4. Ugięcia względne dla płyt

W celu szybszej oceny warunków SGU wprowadzono możliwość pomiaru ugięcia względnego dla elementów powierzchniowych.

Automatyczna weryfikacja ugięć i przemieszczeń elementu drewnianego

Automatyczna weryfikacja ugięć i przemieszczeń elementu drewnianego

5.5. Automatyczna weryfikacja ugięć i przemieszczeń elementu drewnianego

Obok warunków dla SGN dodano zakładkę dla automatycznej weryfikacji SGU w zakresie ugięć.

Wyniki węzłowe dla obciążenia ruchomego jako wykres

Wyniki węzłowe dla obciążenia ruchomego jako wykres

5.6. Wyniki węzłowe dla obciążenia ruchomego jako wykres

Dodano możliwość przedstawienia wyników w wybranych węzłach dla obciążenia ruchomego jako wykres.

Dodano możliwość edycji nazwy tabeli

Dodano możliwość edycji nazwy tabeli

6. RAPORTY I TABELE

6.1. Dodano możliwość edycji nazwy tabeli

Przy generowaniu raportu istnieje możliwość zdefiniowania własnej nazwy tabeli. Warto jednak pamiętać, że przy zmianie języka raportu, wyedytowane tytuły nie zostaną automatycznie przetłumaczone jak ma to miejsce przy standardowych tytułach.

Ulepszone zestawienie materiału

Ulepszone zestawienie materiału

6.2. Ulepszone zestawienie materiału

Zestawienie materiału uwzględnia teraz ciężar stóp i ław fundamentowych, które zostały przypisane do podpór i zwymiarowane na modelu.

Wyniki tabelaryczne dla ugięcia względnego płyt

Wyniki tabelaryczne dla ugięcia względnego płyt

6.3. Wyniki tabelaryczne dla ugięcia względnego płyt

Tabele wyników zawierają nowy komponent – przemieszczenie względne.

Jak zaktualizować do X4 R2?

Nowa wersja jest już dostępna w naszym dziale Pobierz. Jeżeli obecnie używasz wersji X4 (komercyjnej, próbnej lub edukacyjnej), a program nie zaktualizował się jeszcze samodzielnie, możesz wymusić aktualizację ręcznie poprzez kliknięcie z menu głównego Pomoc -> Aktualizacja AxisVM przez internet.