12 R2

2014.04

Obliczanie powłok w stanie zarysowanym

Obliczanie powłok w stanie zarysowanym

Lista wprowadzonych zmian

Obliczanie powłok w stanie zarysowanym

w pełnej analizie nieliniowej z uwzględnieniem zbrojenia rzeczywistego (zastosowanego) lub teoretycznego (obliczonego). Do tej pory program obliczał powyższe ugięcia tylko dla elementów skończonych typu płyta, a więc w modelach 2D.

Wymiarowanie belek żelbetowych z uwzględnieniem ich ugięcia w stanie zarysowanym

Wymiarowanie belek żelbetowych z uwzględnieniem ich ugięcia w stanie zarysowanym

Wymiarowanie belek żelbetowych z uwzględnieniem ich ugięcia w stanie zarysowanym

Na wykresach wymiarujących belki żelbetowe, AxisVM wyświetla teraz także graniczne ugięcie dopuszczalne, określone w parametrach przez użytkownika.

Wyświetlanie złożonych symboli podpór liniowych

Wyświetlanie złożonych symboli podpór liniowych

Wyświetlanie złożonych symboli podpór liniowych

Wyświetlanie złożonych symboli podpór liniowych

Wyświetlanie złożonych symboli podpór liniowych

Wyświetlanie etykiet osi lokalnych układów elementów

Wyświetlanie etykiet osi lokalnych układów elementów

Wyświetlanie etykiet osi lokalnych układów elementów

Dowolny kierunek działania grawitacji, określony przez 3 składowe przestrzenne wektora jego działania

Dowolny kierunek działania grawitacji, określony przez 3 składowe przestrzenne wektora jego działania

Dowolny kierunek działania grawitacji, określony przez 3 składowe przestrzenne wektora jego działania

Wyświetlanie wartości obciążenia tylko dla wybranych rodzajów obciążeń

Wyświetlanie wartości obciążenia tylko dla wybranych rodzajów obciążeń

Wyświetlanie wartości obciążenia tylko dla wybranych rodzajów obciążeń

Obciążenie sejsmiczne w parametrach spektrum może być różne po dowolnym kierunku X i Y

Tabele obciążeń od wiatru wyświetlają jego podstawowe parametry oraz parametry dla poszczególnych jego przypadków

Dodano komponenty wyników Rxyz i Rxxyyzz, przedstawiające na raz wszystkie składowe siły w podporach

Dodano komponenty wyników Rxyz i Rxxyyzz, przedstawiające na raz wszystkie składowe siły w podporach

Dodano komponenty wyników Rxyz i Rxxyyzz, przedstawiające na raz wszystkie składowe siły w podporach

Automatyczne wstawianie i zaokrąglanie etykiet wartości izolinii

Automatyczne wstawianie i zaokrąglanie etykiet wartości izolinii

Automatyczne wstawianie i zaokrąglanie etykiet wartości izolinii

Opis kolumn tabel w raporcie

Opis kolumn tabel w raporcie

Opis kolumn tabel w raporcie

Przydatny przede wszystkim dla osób niezaznajomionych z AxisVM. Opis ten pozwoli szybciej zinterpretować przedstawione wyniki tabelaryczne.

Predefiniowane szablony raportów

Predefiniowane szablony raportów

Predefiniowane szablony raportów

Określenie położenia spisu treści raportu

Warto wiedzieć, że nowa wersja (R2) to nowy format zapisu. Podczas otwierania pliku z modelem, program automatycznie przekonwertuje pliki z formatu R1 do R2. Dlatego, jeżeli z jakichś powodów konieczne jest przeinstalowanie AxisVM 12, warto przeprowadzić od razu po instalacji jego aktualizację, aby program mógł otwierać pliki zapisane w ostatnio używanej wersji.