X7 R2

2023.06

Posiatkowany model podłoża gruntowego i konstrukcji

1. Elementy

1.1 Model podłoża gruntowego – nowy moduł SOIL

Nowe polecenia do definicji odwiertów badawczych i obszarów ukształtowania terenu

Moduł SOIL pozwala stworzyć model uwarstwionego podłoża gruntowego. Za jego pomocą można:

  • wyznaczyć sztywność Kz podpory węzłowej/liniowej/powierzchniowej na podstawie automatycznej interpolacji profilu gruntowego lub
  • uwzględnić interakcję konstrukcja-grunt w analizie globalnej po posiatkowaniu terenu i wygenerowaniu bryłowych elementów skończonych.

Dzięki uwzględnieniu takiej interakcji projektowanie płyt fundamentowych z AxisVM znacznie się upraszcza, bo odwzorowanie zróżnicowanej sztywności na obszarze płyty wynika wprost z wyznaczonych w analizie globalnej naprężeń i przemieszczeń ośrodka gruntowego.

Podłoże uwarstwione definiuje się poprzez dodanie na modelu odwiertów badawczych, które dokładnie określają warstwy gruntu w danym punkcie przestrzeni. Następnie program na podstawie tych odwiertów oraz  obszarów powierzchni terenu buduje odpowiedni układ warstw gruntu.

Graficzne przedstawienie przemieszczeń konstrukcji i podłoża gruntowego

Tak przygotowane podłoże na modelu może zostać posiatkowane bryłowymi elementami skończonymi. Użytkownik określa rodzaj elementów, ich średnią wielkość w rzucie oraz wysokość, a odpowiednia siatka tworzona jest automatycznie.

Po wykonaniu analizy statycznej dostępne są następujące wyniki dla gruntu:

  • przemieszczenia
  • naprężenia
  • odkształcenia

Wycinki z wynikami dla gruntu

Dodatkowo wyniki można przedstawiać za pomocą wycinków poprowadzonych przez bryłę modelu gruntu.

 

2. Wymiarowanie

2.1 Ulepszone definiowanie rozstawu strzemion w belce żelbetowej

Zadawanie rozstawu rzeczywistego strzemion jest teraz znacznie szybsze. Zadany rozstaw można określić poprzez wskazanie dwóch punktów w obszarze z wykresami belki. Zdefiniowane odcinki z rozstawami strzemion otrzymały również linie wymiarowe, które ułatwiają współpracę.

Nad tabelą z danymi strzemion dodano także przycisk automatycznego rozkładu strzemion, bazującego na najmniejszej i największej wartości rozstawu znalezionego w analizowanym elemencie.