13 R2

2016.02

Nowy moduł XLM - wymiarowanie drewnianych paneli krzyżowo klejonych tzw. CLT

Nowy moduł XLM - wymiarowanie drewnianych paneli krzyżowo klejonych tzw. CLT

Zapoznaj się poniżej z listą zmian wprowadzonych w tej wersji:

Nowy moduł XLM – wymiarowanie drewnianych paneli krzyżowo klejonych tzw. CLT

Moduł XLM umożliwia modelowanie płyt CLT, ich analizę statyczną oraz późniejsze ich wymiarowanie.

Nowy moduł TD9 - Optymalizacja drewnianych przekrojów poprzecznych

Nowy moduł TD9 - Optymalizacja drewnianych przekrojów poprzecznych

Nowy moduł TD9 – Optymalizacja drewnianych przekrojów poprzecznych

Nowe metody obracania modelu

Nowe metody obracania modelu

Nowe metody obracania modelu

Opcja wykorzystania przyspieszenia sprzętowego dla opcji ZOOM

Edytor skrótów klawiszowych

Edytor skrótów klawiszowych

Edytor skrótów klawiszowych

Od teraz użytkownik ma możliwość przypisania własnych skrótów do poleceń dostępnych w programie. Ten sam skrót może mieć różne polecenia w zależności od zakadki z której został wywołany (np. L = Rysuj linię na zakładce Geometria, L = Definiuj element liniowy na zakładce Elementy itd.)

Opcja do szybkiego zwiększania / zmniejszania wielkości czcionki na ekranie

Opcja do szybkiego zwiększania / zmniejszania wielkości czcionki na ekranie

Opcja do szybkiego zwiększania / zmniejszania wielkości czcionki na ekranie

Opcjonalne ikony dla monitorów o wysokiej rozdzielczości

Opcjonalne ikony dla monitorów o wysokiej rozdzielczości

Opcjonalne ikony dla monitorów o wysokiej rozdzielczości

Blokowanie wybranych warstw podkładu DXF

Zabezpieczenie wybranych warstw zapobiega ich przypadkowej edycji w AxisVM.

Podgląd zmian w aktualizowanym podkładzie z pliku IFC

Podgląd zmian w aktualizowanym podkładzie z pliku IFC

Podgląd zmian w aktualizowanym podkładzie z pliku IFC

Ułatiwa prześledzenie zmodyfikowanych elementów, a także nowo dodanych jak i usuniętych na aktualizowanym pliku referencyjnym IFC.

Definicja fragmentów konstrucji na podstawie osi konstrukcyjnych

Definicja fragmentów konstrucji na podstawie osi konstrukcyjnych

Definicja fragmentów konstrucji na podstawie osi konstrukcyjnych

Obszary parametrycznie użebrowane

Są to obszary specjalnego typu, w których żebra definiowane są parametrycznie. Sam obszar jest uproszczonym układem obszaru z rzeczywistymi żebrami. AxisVM oblicza dla niego równoważne, ortotropowe wartości sztywności. Metoda ta konwertuje ortotropię geometryczną na ortotropię materiałową.

Definicja płyt o zmiennej grubości (jedno- i dwukierunkowo) oraz ustawienie ich mimośrodowości

Definicja płyt o zmiennej grubości (jedno- i dwukierunkowo) oraz ustawienie ich mimośrodowości

Definicja płyt o zmiennej grubości (jedno- i dwukierunkowo) oraz ustawienie ich mimośrodowości

Opcja półautomatycznej konwersji obiektów importowanych poprzez IFC

Dodano szereg opcji usprawniających import obiektów z formatu IFC. W przypadku, gdy funkcja automatycznego importu nie będzie w stanie zaimportować wszystkich obiektów, użytkownik ma jeszcze możliwość konwersji elementów do modelu analitycznego za pomocą dodatkowych funkcji (tzw. półautomat).

Obciążenia skupione na belkach / żebrach wg kierunku odniesienia

Obciążenia skupione na belkach / żebrach wg kierunku odniesienia

Obciążenia skupione na belkach / żebrach wg kierunku odniesienia

Konwersja automatycznie generowanych obciążeń od śniegu i wiatru do przypadków prostych

Konwersja automatycznie generowanych obciążeń od śniegu i wiatru do przypadków prostych

Konwersja automatycznie generowanych obciążeń od śniegu i wiatru do przypadków prostych

Definiowanie nawisów śnieżnych na krawędziach paneli

Definiowanie nawisów śnieżnych na krawędziach paneli

Definiowanie nawisów śnieżnych na krawędziach paneli

Ulepszony rozkład obciążeń skupionych, liniowych i powierzchniowych na elementy z paneli

Ulepszony rozkład obciążeń skupionych, liniowych i powierzchniowych na elementy z paneli

Ulepszony rozkład obciążeń skupionych, liniowych i powierzchniowych na elementy z paneli

Panele obciążeniowe mogą teraz przenosić także obciążenia tylko na wskazane węzły.

Model dyskretny (zamiast Iljuszyna) dla nieliniowego materiału w konfiguracji PNL

Model dyskretny (zamiast Iljuszyna) dla nieliniowego materiału w konfiguracji PNL

Model dyskretny (zamiast Iljuszyna) dla nieliniowego materiału w konfiguracji PNL

Moduł fundamentów umożliwia teraz wybór warunków do sprawdzenia oraz ich poziomu

Moduł fundamentów umożliwia teraz wybór warunków do sprawdzenia oraz ich poziomu

Moduł fundamentów umożliwia teraz wybór warunków do sprawdzenia oraz ich poziomu

Metoda automatycznego wyznaczania długości wyboczeniowej dla elementów stalowych

Metoda automatycznego wyznaczania długości wyboczeniowej dla elementów stalowych

Metoda automatycznego wyznaczania długości wyboczeniowej dla elementów stalowych

Definicja podparć bocznych do wyznaczania Mcr dla elementów stalowych

Definicja podparć bocznych do wyznaczania Mcr dla elementów stalowych

Definicja podparć bocznych do wyznaczania Mcr dla elementów stalowych

Stopień wykorzystania dla warunków wymiarujących belek żelbetowych

Stopień wykorzystania dla warunków wymiarujących belek żelbetowych

Stopień wykorzystania dla warunków wymiarujących belek żelbetowych

Rozbudowano parametry dla belki żelbetowej

Rozbudowano parametry dla belki żelbetowej

Rozbudowano parametry dla belki żelbetowej

Definicja zbrojenia rzeczywistego dla belek i uwzględnienie go w analizie nieliniowej całego modelu

Definicja zbrojenia rzeczywistego dla belek i uwzględnienie go w analizie nieliniowej całego modelu

Definicja zbrojenia rzeczywistego dla belek i uwzględnienie go w analizie nieliniowej całego modelu

Masy aktywowane (zwane też masami modalnymi) obliczane dla każdej postaci drgań własnych

Własne logo w nagłówku raportu

Własne logo w nagłówku raportu

Własne logo w nagłówku raportu