13 R1

2015.10

Nowe sposoby obracania modelu

Nowe sposoby obracania modelu

1. OGÓLNE

1.1. Nowe sposoby obracania modelu

Obrót wokół środka skrajni elementów widocznych na ekranie, obrót wokół wybranego punktu.

Przyspieszony sposób wyświetlania grafiki

Przyspieszony sposób wyświetlania grafiki

1.2. Przyspieszony sposób wyświetlania grafiki

W Preferencjach programu można włączyć sprzętowe przyspieszenie grafiki oraz przyspieszyć działanie polecenia zoom.

Edytor skrótów klawiszowych

Edytor skrótów klawiszowych

1.3. Edytor skrótów klawiszowych

Każdy może teraz przypisać własne skróty do najczęściej używanych poleceń zarówno przy modelowaniu, przeglądaniu wyników czy wymiarowaniu.

Szybka zmiana wielkości etykiet

Szybka zmiana wielkości etykiet

1.4. Szybka zmiana wielkości etykiet

1.5. Kompresja formatu pliku AXS zawierającego model

Zastosowanie automatycznej kompresji dla plików z modelem pozwala na zmniejszenie ich wielkości nawet o 90% względem pliku nieskompresowanego.

1.6. Geometria cięgien sprężających importowana ze schowka

Nowe parametrycznie definiowane przekroje poprzeczne

Nowe parametrycznie definiowane przekroje poprzeczne

2. EDYCJA

2.1. Nowe parametrycznie definiowane przekroje poprzeczne

Podgląd zmian podczas importu z pliku IFC

Podgląd zmian podczas importu z pliku IFC

2.2. Podgląd zmian podczas importu z pliku IFC

Podczas ponownego wczytywania, czyli aktualizacji, podkładu z pliku IFC wyświetlone zostaje okno, w którym można prześledzić jego zmiany. Na podglądzie zostaną zaznaczone elementy nowe, zmodyfikowane oraz usunięte.

Bezpośrednie wstawianie ścian

Bezpośrednie wstawianie ścian

2.3. Bezpośrednie wstawianie ścian

Ściany mogą zostać bezpośrednio wrysowane poprzez wskazanie istniejącej linii modelu lub linii podkładu.

2.4. Możliwość zablokowania warstw podkładu

Ochrona przed przypadkową edycji warstw podkładu.

Płyty z ograniczonym udziałem momentu skręcającego

Płyty z ograniczonym udziałem momentu skręcającego

3. ELEMENTY

3.1. Płyty z ograniczonym udziałem momentu skręcającego

Dodano parametr k,skręcanie, który pozwala ustalić zakres przenoszonych przez płytę momentów skręcających.

Parametryczne płyty użebrowane

Parametryczne płyty użebrowane

3.2. Parametryczne płyty użebrowane

Obszary o zmiennej grubości

Obszary o zmiennej grubości

3.3. Obszary o zmiennej grubości

Zmienność grubości obszarów można ustawiać dla jednego lub dwóch kierunków.

Grupy mimośrodów dla obszarów

Grupy mimośrodów dla obszarów

3.4. Grupy mimośrodów dla obszarów

Grupy mimośrodów pozwalają ustawić wspólną płaszczyznę (np. górną) do której dopasują się pozostałe obszary.

Oznaczenia kolorystyczne dla obszarów z mimośrodami oraz podpór powierzchniowych

Oznaczenia kolorystyczne dla obszarów z mimośrodami oraz podpór powierzchniowych

3.5. Oznaczenia kolorystyczne dla obszarów z mimośrodami oraz podpór powierzchniowych

Modelowanie drewnianych paneli krzyżowo klejonych CLT (nowy moduł XLM)

Modelowanie drewnianych paneli krzyżowo klejonych CLT (nowy moduł XLM)

3.6. Modelowanie drewnianych paneli krzyżowo klejonych CLT (nowy moduł XLM)

Konwersja automatycznie generowanych obciążeń klimatycznych do przypadków zwykłych

Konwersja automatycznie generowanych obciążeń klimatycznych do przypadków zwykłych

4. OBCIĄŻENIA

4.1. Konwersja automatycznie generowanych obciążeń klimatycznych do przypadków zwykłych

Po konwersji istnieje możliwość usunięcia części niechcianych automatycznie utworzonych przypadków obciążeń oraz ich ręczna edycja.

Definicja nawisów śnieżnych

Definicja nawisów śnieżnych

4.2. Definicja nawisów śnieżnych

Rozbudowano opcję generatora obciążeń klimatycznych o nawisy śnieżne.

Rozbudowano możliwości paneli obciążeniowych

Rozbudowano możliwości paneli obciążeniowych

4.3. Rozbudowano możliwości paneli obciążeniowych

Panele obciążeniowe w wersji 13 mogą przenosić dowolne przyłożone obciążenie zewnętrzne (nie tylko obciążenie generowane podczas definicji obc. klimatycznych). Obciążenia poprzez panel mogą być rozłożone na wybrane obszary, pręty czy węzły. Dodano także możliwość definiowania rozkładu obciążenia na elementy nie leżące w płaszczyźnie panelu.

Ulepszona analiza plastyczna materiału PNL

Ulepszona analiza plastyczna materiału PNL

5. ANALIZA

5.1. Ulepszona analiza plastyczna materiału PNL

Pręty, żebra oraz elementy powierzchniowe z materiałem nieliniowym (sprężystym lub plastycznym) modelowane są w przekroju za pomocą modelu zdyskretyzowanego (zamiast wcześniejszego modelu Iljuszyna). Rozkład naprężeń określany jest przy użyciu hipotezy Naviera, a model materiału nieliniowego stosowany jest dla każdego podelementu.

Tabela z parametrami zbrojenia obszarów

Tabela z parametrami zbrojenia obszarów

6. WYMIAROWANIE I WYNIKI

6.1. Tabela z parametrami zbrojenia obszarów

Rozbudowany moduł wymiarowania fundamentów bezpośrednich

Rozbudowany moduł wymiarowania fundamentów bezpośrednich

6.2. Rozbudowany moduł wymiarowania fundamentów bezpośrednich

Do modułu wymiarowania fundamentów bezpośrednich dodany został nowy warunek sprawdzający (na obrót). Istnieje teraz także możliwość wybrania, które warunki wymiarujące mają być sprawdzane i określenia wartości stopnia wykorzystania. Użytkownik ma także wpływ na odrywanie poprzez określenie maksymalnego stosunku mimośrodu do wielkości fundamentu.

Obliczanie naprężeń w panelach CLT (nowy moduł XLM)

Obliczanie naprężeń w panelach CLT (nowy moduł XLM)

6.3. Obliczanie naprężeń w panelach CLT (nowy moduł XLM)

Automatyczne obliczanie długości wyboczeniowej

Automatyczne obliczanie długości wyboczeniowej

6.4. Automatyczne obliczanie długości wyboczeniowej

Nowa, automatyczna opcja ustawiania długości wyboczeniowej dla wymiarowanych elementów stalowych. Program analizuje nie tylko sztywność elementów należących do wydzielonej grupy, ale również przyłożone do nich obciążenie zewnętrzne, które wpływa także na długość wyboczeniową analizowanego elementu.

Definicja podpór bocznych dla Mcr

Definicja podpór bocznych dla Mcr

6.5. Definicja podpór bocznych dla Mcr

W celu precyzyjniejszego wyznaczania sprężystego momentu krytycznego dla elementów stalowych, wprowadzono definicję podparć bocznych wymiarowanego elementu. Dzięki tej funkcji można dokładnie wymodelować warunki na wymiarowanym elemencie z poprzecznie dochodzącymi elementami i uwzględnić ich wpływ na wielkość Mcr.

Optymalizacja przekrojów drewnianych (nowy moduł TD9)

Optymalizacja przekrojów drewnianych (nowy moduł TD9)

6.6. Optymalizacja przekrojów drewnianych (nowy moduł TD9)

Moduł ten działa analogicznie do istniejącego już modułu SD9, który optymalizuje przekroje poprzeczne dla elemetów stalowych. Cel optymalizacji może być ustawiony na najmniejszą wagę, najmniejszą wysokość lub szerokość przekroju. Moduł może działać w trybie wielowątkowym.

6.7. Renumeracja i zmiana nazw dla wymiarowanych elementów stalowych i drewnianych

6.8. Wybór płaszczyzny dla wykresów sił normalnych i momentów skręcających

Logo firmy na raportach

Logo firmy na raportach

7. RAPORTY

7.1. Logo firmy na raportach

Wielostronicowy podgląd raportu

Wielostronicowy podgląd raportu

7.2. Wielostronicowy podgląd raportu